Gerda Lidström

I Bureå gravkapell fredagen den 27 september efter Gerda Lidström, Skellefteå. Officiant var Robert Koss.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut