Evert Smedberg

I Byske Norra gravkapell torsdag den 18 juli efter Evert Smedberg, Frostkåge. officiant var Magnus Hammega.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut