Foto: Pär Lindström

Satsning på Campus gör Skellefteå starkare

Debatt. Vi i Företagarna Skellefteå föreslår därför att en arbetsgrupp – med representanter från kommunen, näringslivet och universitet – tillsätts för att leda utvecklingen av Campus. Detta i syfte att på allvar lyfta kompetensbehovet hos de små och medelstora företagen.

I batterifabriken Northvolt har Skellefteå fått en av de största industrietableringarna i Europa i modern tid.

Den kommer att ge fler jobb till orten än vad de flesta vågat drömma om.

För drygt 100 år sedan handlade det om en annan industrietablering. Boliden öppnade gruvor och startade med tiden smältverk.

Det har haft stor betydelse för vår hembygd. Små och medelstora företag har kunnat starta och växa och ägare, anställda och andra intressenter runt företagen har frodats.

Nu händer det igen.

Kunskap och kompetens är kärnfrågor för konkurrenskraft och långsiktig överlevnad.

Vi vet att kringeffekterna vid stora industrietableringar är betydande. Vi på Företagarna är övertygade om att en viktig pusselbit inför framtiden därför handlar om kompetensutveckling.

Kunskap och kompetens är kärnfrågor för konkurrenskraft och långsiktig överlevnad.

Vi vet att Campus Skellefteå har stor potential och att högre utbildning är nödvändig i satsningen på Skellefteå som tillväxtort.

Men det handlar inte bara om att tillgodose Northvolt med kompetens. Det handlar också om de små och medelstora företag som redan är etablerade.

Ska detta lyckas krävs det en genomtänkt och i näringslivet förankrad plan för utvecklingen av Campus.

Enkäter, workshops och andra aktiviteter har arrangerats i syfte att diskutera utvecklingen av Campusområdet. Det har dock varit märkligt tyst en tid.

Vi i Företagarna Skellefteå föreslår därför att en arbetsgrupp – med representanter från kommunen, näringslivet och universitet – tillsätts för att leda utvecklingen av Campus. Detta i syfte att på allvar lyfta kompetensbehovet hos de små och medelstora företagen. De kommer snart att få en helt annan verklighet än dagens att förhålla sig till.

Med ännu större fokus på kompetensutveckling och utbildning blir hela Skellefteås näringsliv starkare.

Torbjörn Wahlberg, ordförande Företagarna Skellefteå

  1. ”Nästa fas blir större än väntat”

  2. Northvolt har intagit Skellefteå

  3. Skellefteå blir centrum för ökad kompetens inom batteritillverkning

  4. Northvolts samarbete med Volkswagen spikat

  5. Satsning på Campus gör Skellefteå starkare

  6. Nu ska Northvolt ut och cykla

  7. Northvolt kan vinna fint pris

  8. Northvolt: Nu börjar själva fabriken att byggas

  9. Livsmedelsjättarnas intresse har ökat för Skellefteå

  10. Stort Umeintresse när Northvolt informerade

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Satsning på Campus gör Skellefteå starkare