Foto: Christine Olsson/TT

Trygga barn är en vinst för hela samhället

Är den svenska föräldraledigheten en lyxvara som borde stramas åt? Den svenska föräldraförsäkringen kostar i jämförelse med andra länder inom OECD relativt mycket. Men det betyder inte att den är för dyr.

Tvärtom är offentligt finansierad föräldraledighet en investering för hela samhället som betalar sig väl på många sätt. Bland annat eftersom människor – läs kvinnor – slipper välja mellan familj och karriär. I länder där det saknas en utbyggd föräldraförsäkring har man länge dragits med vikande nativitet just på grund av att många kvinnor väljer bort barnafödande. Man har även stora problem på arbetsmarknaden för att många försvinner helt när de får barn.

På senare tid har föräldraförsäkringens utformning debatterats flitigt. I en ny rapport från näringslivets tankesmedja Timbro argumenterar företagsanalytikern Dennis Avorin att föräldraförsäkringen ska kortas ordentligt. Rapporten har följts upp med en rad debattartiklar av Timbros arbetsmarknadsansvarige Siri Steijer.

Debattörerna hävdar att dagens föräldraförsäkring är alldeles för dyr och därtill skulle vara en kvinnofälla. Men de har fel.

Skulle den svenska föräldraförsäkringen försämras och kvinnor i vårt land ställas inför samma dilemma som sina sydeuropeiska systrar är risken stor att de satsningar samhället gör på avgiftsfri universitetsutbildning i många fall är helt bortkastade.

En förkortad föräldraledighet av den typ Timbrorapporten förespråkar – runt sex månader – skulle dessutom innebära krav på en helt annan typ av barnomsorg än den vi har i dag. I alla fall om människor försöker sig på att kombinera barn och karriär.

Spädbarn på några månader är helt beroende av ständig närhet och kräver tillsyn på ett helt annat sätt än de 18 månader gamla barn som börjar förskolan i dag. Att inrätta avdelningar med den personaltäthet som en kort föräldraförsäkring kräver skulle bli oerhört kostsamt – och ur ett anknytningsperspektiv snarast förödande.

I rapporten står att ”barnets behov av anknytning måste inte nödvändigtvis vara till föräldrarna” och att ”föräldrars frånvaro under dagarna är inte per automatik oroande så länge det finns en trygg och stabil anknytning till andra vuxna”. Men med tanke på verkligheten i dagens förskolor, med överfulla barngrupper, hög personalomsättning och skenande sjuktal, är ett sådant mål minst sagt orealistiskt.

Den genomgående argumentationen i rapporten är att föräldraförsäkringen är en kvinnofälla. Det är bra att Timbro fokuserar på arbetsmarknadens brist på jämställdhet. Lösningen på problemet är dock inte att man skapar en situation där barn får sämre anknytning till sina föräldrar eller där kvinnor tvingas välja bort karriär. I stället bör män ta ett större ansvar för de barn de satt till världen genom att dela föräldraledigheten.

Dagens barn är de som kommer att ta hand om och försörja oss alla – även människor utan barn – på ålderns höst. Att det föds många barn, och att dessa barn är trygga, är en vinst för hela samhället.

Malin Lernfelt

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut