Foto: Henrik Holmberg/TT

Moderaterna behöver nyktra till

Ledare. Frågan är om Moderaterna kan/vill se konsekvenserna av sitt stämmobeslut att verka för att avskaffa Systembolagets alkoholmonopol, eller om de bara blundar och kör på. Kosta vad det kosta vill för andra, bara jag kan handla min ”liter” på ICA, typ.

100 miljarder kronor är mycket pengar, fruktansvärt mycket pengar.

Med 100 miljarder på fickan hade du till exempel i teorin kunnat driva hela Skellefteå kommun i 15 år. Investeringarna borträknade.

Med 100 miljarder på fickan hade du kunnat bygga Norrbotniabanan fyra gånger om.

Det är viktigt med perspektiv, att sätta in saker och ting i ett sammanhang. Utan perspektiv blir 100 miljarder kronor bara en siffra, omöjlig att förstå för de flesta av oss dödliga.

Drygt 100 miljarder kronor är vad alkoholkonsumtionen kostar Sverige under ett år. Det har analysföretaget Ramboll räknat ut på uppdrag av Systembolaget. Studien ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – en beskrivande samhällsekonomisk studie” ger en skrämmande bild av alkoholens effekter på individ, på närstående och på samhälle.

Lite siffror: 2017 togs det ut 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar, 660 000 av alla vårdbesök var alkoholrelaterade och polis och åklagare utredde 162 000 alkoholrelaterade fall.

Kostnaderna för försämrad livskvalitet var 43 miljarder kronor, för produktionsbortfall 35 miljarder, för sjukvård 15 miljarder och för brottslighet nio miljarder. Försämrad livskvalitet handlar till exempel om barn som växer upp i en familj där föräldrarna dricker. Det handlar om försvårad skolgång, psykisk ohälsa och framtida missbruk. Omgivningen drabbas av drickandet.

Självklart påverkar detta en redan tungt belastad sjukvård och ett redan tungt belastat rättsväsende. Alkohol är till exempel inblandat i vartannat misshandelsfall. Alkoholkonsumtionen påverkar företag, privata såväl som offentligt ägda, det påverkar all offentlig verksamhet.

Det här är siffror som är oerhört viktiga att ha i bakhuvudet när vi diskuterar den svenska alkoholpolitiken och ett eventuellt avskaffat alkoholmonopol.

Forskningen säger att den svenska alkoholkonsumtionen skulle öka med ungefär 30 procent om alkohol såldes i mataffärer, att misshandelsfallen hade ökat med 29 000, att fyllekörningarna hade ökat med 8 000 och att de alkoholrelaterade dödsfallen hade ökat med 1 400 per år. Den svindlande summan 100 miljarder kronor hade med andra ord blivit än mer svindlande.

I Sverige är det framförallt två partier som vill förändra den alkoholpolitik som tjänat oss så väl genom åren. Centerpartiet vill ha gårdsförsäljning. Man hoppar med jämna mellanrum fram och ropar att landsbygden är räddad om bara mindre producenter fick sälja alkohol direkt till konsumenter. Samtidigt vill man behålla Systembolaget. Men det går inte. Det har två statliga utredningar visat. Moderaternas vill gå betydligt längre, man vill avskaffa Systembolagets alkoholmonopol.

Den mytologiske kund Midas – inte att förväxla med den historiske kung Midas av Frygien – hjälpte vinguden Dionysos och fick som tack för hjälpen önska sig en sak. Han ville att allt han rörde vid skulle förvandlas till guld. Önskan blev en förbannelse när maten han rörde vid förvandlades till guld och därmed blev oätlig. Han måste ha svultit ihjäl den stackaren.

Med andra ord: Det gäller att, inte minst inom politiken, kunna se konsekvenserna av vad man önskar sig – innan man önskar sig något. Frågan är om Moderaterna kan/vill se konsekvenserna av sitt stämmobeslut, eller om de bara blundar och kör på. Kosta vad det kosta vill för andra, bara jag kan handla min ”liter” på ICA, typ.

Fotnot: Om vi utgår från att kostnaderna för alkoholkonsumtionen per person är jämförbar mellan Sverige och Skellefteå skulle Skelleftebornas drickande kosta samhället 800 miljoner kronor varje år.

Länkar:

Rapporten ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser”

https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/ramboll---resultatrapport----alkoholens-samhallskonsekvenser---2019.pdf

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut