Nätläkare kan vara ett bra komplement till primärvården.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Ledare: Räkna inte ut app-läkarna

Notera att denna artikel är från förra året.
Ledare. Om de patienter som inte behöver en fysisk undersökning kan hänvisas till en app i mobilen har både tid och resurser frigjorts, vilket alla tjänar på.

De flesta har nog sett reklamen på bussen eller på nätet.

De nya nätläkarna påstås finnas där för dig genom ett knapptryck. Ladda ner en app och du blir frisk.

Med stigande popularitet har nätläkarna också fått kritik. De snor högt eftertraktade allmänläkare från den vanliga primärvården och tar resurser från redan ansträngda landstingsbudgetar. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har kritiserat digitala vårdgivare för att man skrivit ut remisser för lättvindigt.

I tider av ökat hot från antibiotikaresistens är det även bekymmersamt att antibiotika ges när det egentligen inte behövs, vilket är en vanlig kritik mot nätläkare.

Men att det finns problem i den framväxande branschen av internetdoktorer innebär inte att virtuella vårdcentraler är något dåligt. Rätt reglerade kan dessa företag bidra till att avlasta vårdcentraler över hela landet.

”Det är ersättningssystemen som ska reformeras, inte patienternas efterfrågan på vård”, skriver forskaren Mårten Blix vid Institutet för näringslivsforskning tillsammans med skribenten Johanna Jeansson på DN Debatt (4/4 2018).

De har rätt.

Digitala vårdgivare ska inte dränera den vanliga primärvården. De ska heller inte uppmuntra till okynnesbesök hos läkare.

Därför har Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutat om en lägstanivå på 100 kronor i patientavgift för de digitala besöken, eftersom det är orimligt att nätföretagen utnyttjar landsting med låga eller inga patientavgifter.

Helt avgiftsfri vård uppmuntrar till överdriven vårdkonsumtion utan medicinsk grund, oavsett om det handlar om vanliga, fysiska besök eller ett samtal med en läkare på en internettjänst. Dessutom är det landstinget, och i förlängningen skattebetalarna, som får ta hela notan för en överutnyttjad vård.

Men rätt använt kan företagen som erbjuder vårdbesök på internet bidra till att avlasta primärvården.

Landets vårdcentraler är på många håll hårt pressade och bristen på allmänläkare gör att köerna växer, vilket i sin tur ökar trycket på andra vårdinstanser som akutmottagningar. Denna flaskhals i vårdkedjan är en underrapporterad, men mycket central, del i den svenska sjukvårdens problem.

Om de patienter som inte behöver en fysisk undersökning kan hänvisas till en app i mobilen har både tid och resurser frigjorts, vilket alla tjänar på.

Dessutom kan nätläkarna fylla en viktig funktion genom att personer med exempelvis influensa stannar hemma och får hjälp i mobilen i stället för att gå till vårdcentralen och riskera att smitta ner andra.

Man kan hävda att konkurrensen blir snedvriden eftersom tids- och resurskrävande undersökningar och behandlingar alltid kommer att utföras av vårdcentraler. Men det går att lösa genom anpassade ersättningsmodeller.

Helhetsperspektivet måste vara att den offentliga vården ska vara så effektiv som möjligt för att kunna behandla så många som möjligt.

App-läkarna kan bidra till detta.

Karin Pihl

Länkar:

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/rekommenderadpatientavgiftfordigitalvard.15326.html

https://www.dn.se/debatt/natlakare-ger-nya-mojligheter-lat-inte-prestige-sta-i-vagen/

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut