Northvolt är ett bra exempel på hållbarhet och tillväxt som går hand i hand.
Northvolt är ett bra exempel på hållbarhet och tillväxt som går hand i hand. Foto: Henrik Montgomery/TT

Låt företag lära det offentliga

Ledare. I stället för att lära företagare hur de ska kunna använda sig av ett stödsystem, som i grunden är byggt för arbetstagare mellan jobb, borde företagen engageras för att lära det offentliga.

Glesbygdsföretag har det inte alltid så lätt.

Marginalerna är ofta små och avstånden till både kunder och leverantörer kan vara en utmaning.

Men frågan är om inte det mest påfrestande är alla välmenande politiker som villkorar stöd, satsningar och projekt utifrån ideologier och trendiga signalord. Ofta handlar den typen av satsningar mer om att profilera sitt eget parti, och dess intressen, än att faktiskt förbättra för företagare och näringsliv.

För att inte tala om alla de politiker som begraver entreprenörsanda och företagarglädje under ett berg av administration och snärjer företagare i ett stödträsk.

Nyligen lyfte Miljöpartiet i Västerbotten fram småföretagandet som en viktig pusselbit för att regionen ska vara en attraktiv plats att flytta till och verka i. Detta i en debattartikel i Norran skriven av Zacharias Tjäder, partiets representant i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd (Norran 22/9 2019).

Att Tjäder framhåller företag som ”drivkraften i att hålla planetens temperatur nere” är välkommet.

Även insikten om att ”det är i företagen klimatjobbet till stor del kommer göras” är riktig.

Det är inte alltid så näringslivspositiva toner hörs från det gröna hållet. Det vittnar om hopp för den sedan länge insomnade liberala fåran i Miljöpartiet.

Däremot är frågan om företag är betjänta av det som också lyfts fram av de gröna i Västerbotten som en viktig prioritering: Att synliggöra hur företag kan söka stöd i form av coachning, finansiering och matchning.

I själva verket hade det motsatta varit av godo – både för Miljöpartiet och för kommuner och regioner. I stället för att lära företagare hur de ska kunna använda sig av ett stödsystem, som i grunden är byggt för arbetstagare mellan jobb, borde företagen engageras för att lära det offentliga.

Företagares kunskap om effektivitet och resurshållning är ofta nyckeln till framgång. Att ha en slutprodukt eller en tjänst som säljer är givetvis bra, men det är metodiken och produktionsprocessen bakom som är skillnaden mellan långsiktig hållbarhet och tillfällig fluga.

Balansgången mellan att företagare å ena sidan har rimliga villkor, och å andra sidan få diverse katapulthjälp för att komma i gång med sitt företagande, måste vara på rätt sida välmeningens förbannelse. Företagare ska inte främst syssla med ansökningar och redovisningar utan just produkt- och tjänsteutveckling, produktion och leverans.

Att klimatdiskussionen kopplas samman med näringslivets förutsättningar är lika självklart som avgörande för omställningens framgång. Det ska vara lätt att göra rätt.

Den angelägna klimatdiskussionen får inte kapas av tillväxtfientliga intressen. Ekonomisk stagnation gynnar vare sig demokratisk stabilitet eller en hållbar omställning.

Tvärtom är innovation och tillväxt själva motorn i omställningen till en hållbar vardag, vilket inte minst Northvolts etablering i Skellefteå visar.

Csaba Bene Perlenberg

  1. Ren luft håller på att bli sällsynt lyxvara

  2. Det pekar mot en lågkonjunktur

  3. Sanktionsavgifter till företag som bygger batterifabriken

  4. Northvolts etablering kan ge 15 000 nya arbetstillfällen

  5. Logistik och vatten i fokus när Northvolt fick frågor

  6. Northvolt Labs i Västerås i drift före nyår

  7. Låt företag lära det offentliga

  8. Nu sätts Skellefteå på svåra prov

  9. Northvolt söker samråd för andra delen av fabriken – som växer med en produktionslina

  10. ”Nästa fas blir större än väntat”

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Låt företag lära det offentliga