Landshövding Magdalena Andersson bör inte öppna upp för att länsstyrelsens oberoende ska kunna ifrågasättas.
Landshövding Magdalena Andersson bör inte öppna upp för att länsstyrelsens oberoende ska kunna ifrågasättas. Foto: Patrick Trägårdh

Länsstyrelserna är inte till salu

Ledare. På nyhetsplats i Norran nämns möjligheten att Trafikverket ska kunna skjuta till medel för att möjliggöra en snabbare hantering av Norrbotniabanan. Landshövding Magdalena Andersson uttrycker inte motstånd mot en sådan lösning. Men en sådan hantering är inte problemfri.

Ketchupeffekten i byråkratiska sammanhang tenderar att förvandlas till rejäla antiklimax.

I Västerbotten har länsstyrelsen ett angenämt problem. Två enorma, historiska projekt kräver hantering och resurser på ett sätt som myndigheten inte är dimensionerad för.

Norrbotniabanan ställs mot Northvolt. I dagsläget räcker resurserna bara till ett av projekten, och det är infrastruktursatsningen som riskerar att få stryka på foten. Det talas om fyra års försening för ett mycket efterlängtat projekt. Alternativt är att hela Northvoltsatsningen riskeras.

Båda förseningar är oacceptabla, var och en för sig.

Samtidigt bör det sägas att för Norrbotniabanan handlar det inte om enorma resursbehov: Två extra handläggare skulle kunna lösa problemet.

Att landshövding Magdalena Andersson slagit larm uppåt i hierarkin är utmärkt. Resultatet är att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av medel till länsstyrelserna när det blir aktuellt med stora investeringar i transportinfrastruktur. Detta är särskilt angeläget för länsstyrelser i glesbygd som är vana vid en mindre kostym.

Rimligt är att ovanliga projekt också leder till ökade resurser för att kunna hantera dem. En ny finansieringsmodell i all ära, men det kan knappast ha kommit som en överraskning för vare sig länsstyrelsen eller regeringen att den här typen av situationer skulle kunna uppstå?

Inte minst inför ett eventuellt bygge av en höghastighetsjärnväg kommer frågan att bli akut. Prestigeprojektet för den rödgröna regeringen, som först formulerades som den borgerliga regeringens samhällsbyggande sista-minuten-utspel i valrörelsen 2014, kommer att passera län och länsstyrelser som inte är dimensionerade för samhällsbyggen som knappt byggs vart hundrade år.

På nyhetsplats i Norran nämns även möjligheten att Trafikverket ska kunna skjuta till medel för att möjliggöra en snabbare hantering av Norrbotniabanan.

Landshövding Magdalena Andersson uttrycker inte motstånd mot en sådan lösning.

Men en sådan hantering är inte problemfri.. Länsstyrelserna ska vara oberoende myndigheter som inte står i skuld till övriga intressen. Som första prövningsinstans för frågor med överklagade detaljplaner och bygglov är det angeläget att länsstyrelserna har sin egen finansiering för att sköta dessa uppgifter.

Länsstyrelsernas roll är inte att vara beskyddare av vare sig kommunernas och regionernas politiska intressen, eller statliga myndigheters politiska uppdrag. I stället har en länsstyrelse att bedöma om de projekt som hamnar på deras bord är i överensstämmande med lagar, regler, målsättningar och praxis. Den enda styrning som finns är via regeringen.

Den irritation som inte sällan uppstår kring länsstyrelsers bromsklossfunktion gentemot kommuners och enskildas utvecklingsprojekt är välförtjänt utifrån länsstyrelsernas relativa oberoende. Den ska det inte tummas på genom misstankar om att myndigheter som Trafikverket köper sig positiva beslut.

En länsstyrelse ska inte vara till salu.

Csaba Bene Perlenberg

 1. Stort sug efter entreprenörer när banan byggs

 2. Norrbotniabanans betydelse för regionen – här ser du sändningen från morgonmötet

 3. Inga lösningar finns för en ny E 4 vid Norrbotniabanan

 4. Norrbotniabanan byggs genom deras hus: ”Det är skönt att få veta”

 5. Boende tvingas flytta och vägar görs om

 6. ”Går inte att hitta en linje där ingen berörs”

 7. Länsstyrelserna är inte till salu

 8. Nya idéer om utvecklingen vid lasarettet

 9. Ministern: Norrbotniabanan kan få miljarder

 10. Startar utredning efter larm om bristande resurser

 1. Här planeras en grafitfabrik

 2. Så mycket har BMW satsat på Northvolt

 3. Northvolt ökar lokaler i anslutning till Labs

 4. Fabriksskal klart – här är tidplanen för Northvolt

 5. Länsstyrelserna är inte till salu

 6. Northvolt efterlyser många framtida hyreslägenheter i Skellefteå

 7. Ombyggda korsningar och säkrare passager

 8. Det är Skellefteå som står för risken

 9. Ren luft håller på att bli sällsynt lyxvara

 10. Det pekar mot en lågkonjunktur

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Länsstyrelserna är inte till salu