Foto: Martina Holmberg/TT

Ideologi tycks vara viktigare än tandvård

Debatt. Det är i det närmaste obegripligt att Folktandvården i både Norr- och Västerbotten tackat nej till mitt erbjudande. Jag tar hjälp av ett bemanningsföretag. Det verkar det som är problemet. Hellre än att anlita bemanningsföretag accepterar man att vuxna inte får någon tandvård.

Folktandvårdens problem har rönt stor medial uppmärksamhet den senaste tiden.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) berättar i TV-programmet ”Fråga doktorn” om äldres problem med att få tillgång till tandvård. Både SVT Västerbotten och SVT Norrbotten har uppmärksammat problemen i de båda nordligaste länen.

Aftonbladet beskriver framtiden i mörka siffror. Antalet tandläkare kommer att minska samtidigt som behovet av tandvård ökar, bland annat beroende på förändringar i tandvårdslagen och i befolkningens sammansättning.

Kommunalråden i Gällivare ifrågasätter, enligt tidningen Norrländska Socialdemokraten, huruvida Folktandvården kan erbjuda människor den tandvård de har rätt till.

Tomas Josefsson, divisionschef för Folktandvården i Norrbotten, säger att med ett nytt arbetssätt, delegering till tandsköterskor och tandhygienister, ska man klara situationen. Men att det dröjer till 2035 innan man löst dagens problem.

Jag har presenterat ett förslag till lösning. Efter att ha annonserat efter tandläkare har ett 30-tal från södra Sverige förklarat sig villiga att komma upp till vår landsända och återkommande arbeta här för att på så sätt skapa kontinuitet. Det är kliniskt mycket erfarna kollegor som genom sin kompetens genererar höga patientintäkter.

Dessa tandläkare skulle också kunna vara mentorer och handledare åt nyutexaminerade kollegor.

Mitt förslag blir obetydligt dyrare än ordinarie anställningar och skulle heller inte leda till högre patientavgifter.

Det är i det närmaste obegripligt att Folktandvården i både Norr- och Västerbotten tackat nej till mitt erbjudande. Jag tar hjälp av ett bemanningsföretag. Det verkar det som är problemet. Hellre än att anlita bemanningsföretag accepterar man att vuxna inte får någon tandvård. På vissa hålla har man till och med problem med att klara av den lagstadgade barn- och ungdomstandvården.

Folktandvården låter vidmakthållandet av något slags ideologi gå före det som är dess uppgift, att erbjuda människorna den tandvård de har rätt till.

Johan Gunne, tandläkare, professor emeritus, tidigare verksam vid Tandläkarhögskolan i Umeå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut