Foto: Christine Olsson/TT

Här finns det skäl att gruva sig

Notera att denna artikel är från förra året.
Ledare. Det hade varit oerhört dumt om Miljöpartiet tillåts sätta stopp för utvinning av metaller som är viktiga för Sverige och landets gröna omställning. Det är en politik som varken är bra för miljön, näringslivet eller klimatomställningen.

När Northvolt valde Skellefteå för sin planerade batterifabrik gjorde man det utifrån en samlad bedömning.

Företrädare för företaget har bland annat nämnt kommunens professionella och allmänhetens positiva bemötande, grön el i form av vattenkraft och mineralfyndigheter.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillsammans med Bergslagen och Norrbotten utnämnt Skelleftefältet som ett intressant område för utvinning av Rare Earth Elements, sällsynta jordartsmetaller. Metaller som behövs för smarta mobiler, datorer och annan teknik som blivit ett måste för att vår vardag ska fungera.

De sällsynta jordartsmetallerna behövs också för grön teknik, till exempel vid tillverkningen av vindkraftverk och i batterier till elfordon.

Det kunde ha blivit en riktig solskenshistoria.

Northvolt placerar Europas största batterifabrik i Skellefteå och Skelleftefältet förser den med i varje fall en del av de stora kvantiteter av sällsynta metaller som behövs för tillverkningen.

Men så gick solen i moln.

I maj förra året gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett förbud mot uranutvinning i Sverige kan utformas: ”Eftersom uran inte är en förnybar energikälla och kärnkraften ska fasas ut, bör inte fyndigheter av uran utvinnas i Sverige”, slog regeringen fast i uppdraget. Det låter väl rimligt, kan man tycka.

Så började regnet stå som spön i backen.

Det finns nämligen en hake i det hela. Många av de sällsynta jordartsmetallerna finns där uran finns. Med andra ord: förbjuds uranbrytning skulle det effektivt stoppa prospekteringföretagen och stora delar av den svenska gröna omställningen skulle bli beroende av import från andra länder, som Kina och Kongo-Kinshasa.

En diktatur som står för största delen av världens utvinning av sällsynta jordartsmetaller och ett land som med sina enorma naturrikedomar kunde vara ett av de mest välmående i världen. Men som är en av världens mest utblottade stater på grund av ekonomisk skövling, vanskötsel och väpnade konflikter.

Att Sveriges gröna omställning ska vara mer eller mindre beroende av fortlöpande leveranser av sällsynta jordartsmetaller från sådana länder är inte acceptabelt. Länder som i sin gruvdrift inte heller ställer samma höga krav på miljö och arbetsmiljö som Sverige.

Det var nog inte vad Northvolt hade hoppats på.

Näringsminister Mikael Damberg (S) hoppas att SGU:s kartläggning av bland annat Skelleftefältet ska sätta fokus på de enorma rikedomar som i dag ligger fast förankrade i berggrunden, att Sverige ska bli något av ett mecka för batterimineraler. Det är inte ministerkollegan, miljöminister Karolina Skog (MP) alls lika intresserad av.

Samtidigt varnar SGU för att ”förslaget om förbud mot uranutvinning riskerar påverka Sveriges status som prospekterings- och gruvnation negativt.” Från Luleå tekniska universitet hörs liknande tongångar, att lagen skulle begränsa möjligheterna att finna och bryta allt från järnmalm till sällsynta jordartsmetaller.

Vi lever i en orolig tid i en orolig värld. Det hade varit oerhört dumt om Miljöpartiet i det läget tillåts sätta stopp för utvinning av metaller som är viktiga för Sverige och landets gröna omställning. Det är en politik som varken är bra för miljön, näringslivet eller klimatomställningen.

Här måste Socialdemokraterna sätta ner foten. Kör över Miljöpartiet, det har ni gjort förr.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Jobb+ logo