Foto: Yvonne Rönngren

Ett val lika väntat som det var logiskt

Ledare. Valet av Evelina Fahlesson var lika väntat som det var logiskt. Redan på ett tidigt stadium i processen gick Socialdemokraterna ut och deklarerade att det var en ung kvinna man ville ha. Och när en efter en av de tänkbara motkandidaterna vänligt men bestämt tackade nej så utkristalliserade sig namnet Evelina Fahlesson allt tydligare.

Den 16 januari i år löd rubriken på Norrans ledarsida: ”Beredd att ta över, Evelina Fahlesson?”

På måndagskvällen kom svaret. Hon är beredd. Beredd att ta över som kommunalråd efter Maria Marklund. Och Skellefteå arbetarkommun var beredd att låta henne ta över tillsammans med Lorents Burman. En man och en kvinna. Jämlikt så det förslår.

Valet av Evelina Fahlesson var lika väntat som det var logiskt. Det var verkligen ingen högoddsare. Redan på ett tidigt stadium i processen gick Socialdemokraterna ut och deklarerade att det var en ung kvinna man ville ha. Och när en efter en av de tänkbara motkandidaterna vänligt men bestämt tackade nej så utkristalliserade sig namnet Evelina Fahlesson allt tydligare.

Socialdemokraterna i Skellefteå är inne i en mycket intressant och helt nödvändig förändringsfas. Över tid har partiet tagit åtskilliga steg åt höger. Det som var helt omöjligt för inte alltför länge sedan har blivit möjligt. Utförsäljningen av delar av det kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd till privata aktörer är ett bra exempel på den metamorfos som S genomgår.

Pragmatism före ideologi.

Det har även skett en markant föryngring bland socialdemokratiska politiker och nämndsordförande. Emilia Ådin, 31, tidigare ordförande i kulturnämnden, och Sara Keisu, 30, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Visit Skellefteå, Felicia Lundmark, 26, ordförande i gymnasienämnden, är några exempel på förnyelsen och den politiska vitaliseringen.

Men det tydligaste exemplet är självklart Evelina Fahlesson.

Precis som företrädaren Maria Marklund har Evelina Fahlesson vigt en stor del av sitt liv åt politiken, demokratin och socialdemokratin. 28 år gammal tog hon över ordförandekluban i bygg- och miljönämnden efter Lorents Burman. Då Skellefteås yngsta nämndsordförande. I dag är hon 34 och fortfarande bygg- och miljönämndens ordförande. I varje fall formellt.

Maria Marklund valde att sluta i en spännande tid, och då tänker jag inte på coronakrisen och dess konsekvenser. Nej, det är Skellefteå som ”stad” och kommun som är inne i en spännande utvecklingsfas. Den våta filt av pessimism som präglade kommunen för inte alltför många år sedan har ersatts av optimism och framtidstro.

Det byggs och det investeras i infrastruktur som aldrig förr. Batteritillverkaren Northvolt behöver anställa drygt 2 500 personer fram till 2023. Det var i varje fall vad som sades innan pandemin slog till med full kraft. Hur det blir nu är det ingen som vet.

Då är frågan: Kommer den socialdemokratiska politiken att förändras med ett nytt kommunalråd?

Det kommer den säkerligen att göra, men inte på grund av ett nytt kommunalråd, utan på grund av dem samhällsförvandling som vi är mitt inne i. Dessutom är det så att även om ett kommunalråds ord väger tungt när partiet ska ta beslut i olika frågor är det ändå alltid partiet som sådant, i olika konstellationer, som pekar ut riktningen.

Hur ska man då betygsätta Evelina Fahlessons insatser i kommunfullmäktige hittills?

Intrycket är att hon är mer saklig och väl påläst än hon är skicklig retoriker. Men sådant kan självklart förändras snabbt i och med att hon kommer att få större utrymme.

Hur som helst kommer förnyelsen av Socialdemokraterna i Skellefteå att fortsätta. Över tid har partiet tagit åtskilliga steg åt höger. Det innebär att den borgerliga alliansen behöver skärpa sin retorik, och än tydligare axla rollen som opposition till de röda och gröna partierna.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut