Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo/TT

Att legalisera cannabis är inte lösningen

Ledare. Det är bra att Kristdemokraterna lyfte frågan. Problemet är bara att man valde att lyfta fel fråga i frågan. Mycket bättre hade varit en ny utredning om hur den svenska missbruksvården ska se ut, hur vård- och behandlingsresurserna ska kunna stärkas. Det hade varit till mer hjälp för Skellefteås unga missbrukare än en diskussion om att avkriminalisera cannabis.

De unga missbrukarna i Skellefteå har blivit fler.

Det är en utveckling som måste tas på största allvar.

Men om man ska tro den italienske 1300-talsförfattaren Dante Alighieri och hans diktverk Den gudomliga komedin (Divina Commedia) så finns det grader i helvetet. Det som är illa kan vara både bättre och sämre. Här är den bättre delen att ökningen har planat ut. Om det är tillfälligt eller permanent återstår att se.

569 unga (födda 1994 eller senare) missbrukar droger i Skellefteå. Det visar en kartläggning som socialtjänsten gjort. 2017 var de 555. 2016 var de 346. Hasch/marijuana fortsätter att vara den klart dominerande drogen i ungdomskretsar.

Bakom varje siffra finns en människa, bakom varje människa en tragedi, för individen, för anhöriga, för vänner och bekanta, för samhället.

Kristdemokraterna blåste i mellandagarna liv i den narkotikapolitiska debatten. Även om partiet fortfarande är emot vill man utreda en avkriminalisering av cannabis. Med tanke på att Ebba Busch Thor vill göra KD till det ledande sjukvårdspartiet är förslaget märkligt. Det som behöver utredas är den svenska missbruksvården. Från alkohol via spel till narkotika.

Det hörs allt fler röster i den svenska narkotikadebatten som vill avskaffa det så kallade konsumtionsförbudet mot narkotika. Konsumtionsförbudet tillkom 1988. Det innebar att det blev straffbart att bruka droger och att inneha narkotika för eget bruk. Är det dessa debattörer som KD lyssnat på? Upp med ett fuktigt finger i luften och känn efter åt vilket håll vindarna blåser.

Missbruksproblematiken är komplex och mångfacetterad. De flesta är överens om att missbruksvården brister på flera punkter. Vad det råder oenighet om är om det ska vara straffritt att röka cannabis, snorta kokain med mera.

Det vore olyckligt om konsumtionsförbudet avskaffades. Det finns mycket som talar för att en avkriminalisering hade inneburit ökad tillgänglighet och ökad konsumtion.

En studie från Oregon State University visar till exempel att i delstater som inte legaliserat bruk ökade andelen studenter som använt cannabis från 14 till 17 procent mellan 2012 och 2018. I delstater som var tidiga med en legalisering var samma ökning 21 till 34 procent.

Portugal avkriminaliserade eget bruk av droger 2001. Först minskade cannabisbruket, eller missbruket, för att sedan öka igen. I åldersgruppen 15–64 år från 2,4 procent 2001 till 4,3 procent 2016/2017. Motsvarande siffra för Sverige var 1,4 procent. Betydligt fler 15–16-åriga portugiser använder cannabis i dag än före avkriminaliseringen.

Cannabisanvändning kan bland annat ge akut försämrad koordination och därigenom öka risken för exempelvis trafikolyckor och arbetsplatsolyckor. Studier har även kunnat påvisat ett förhållande mellan cannabisanvändning i tonåren och risken för att utveckla psykotiska symptom eller schizofreni. Till detta kommer sjukvårdens ökade kostnader.

Det är bra att Kristdemokraterna lyfte frågan. Problemet är bara att man valde att lyfta fel fråga i frågan. Mycket bättre hade varit en ny utredning om hur den svenska missbruksvården ska se ut, hur vård- och behandlingsresurserna ska kunna stärkas. Det hade varit till mer hjälp för Skellefteås unga missbrukare än en diskussion om att avkriminalisera cannabis.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut