Pilotstrejken i våras innebar att SAS fick ställa in många flyg.
Pilotstrejken i våras innebar att SAS fick ställa in många flyg. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/TT

Ska statliga bolag blåsa konsumenter?

Krönika. Att SAS:s vd Rickard Gustafson redan på förhand låtit meddela att de inte tänker bry sig om ARN:s beslut om det går emot bolagets bedömning är anmärkningsvärt. Det betyder att man sällar sig till den skara av oseriösa företag som trots ARN-beslut vägrat rätta till fel eller betala ut ersättning.

Hundratals flyg ställdes in.

Minst 70 000 resenärer drabbades.

Vårens pilotstrejk slog hårt mot både drabbade konsumenter och det delvis statsägda flygbolaget SAS. I slutet på maj uppskattade bolaget att strejken kostat dem 650 miljoner kronor.

Kunde strejken ha förhindrats, gjorde SAS allt som stod i deras makt för att undvika den?

Den frågeställningen kommer nu att tas upp i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) efter att flera hundra resenärer klagat och begärt ersättning för inställda resor, outnyttjade hotellbokningar och andra kostnader som drabbat dem på grund av strejken.

Det är bra att frågan prövas. Pilotfackets agerande kan definitivt ifrågasättas; man krävde exempelvis löneökningar på 15 procent, långt över ”märket”.

Det är ovärdigt ett stort företag, och särskilt ett som är delvis statligt ägt.

Det är mycket möjligt att SAS har rätt i att strejken bör betraktas som oundviklig, och att man därmed inte ska vara ersättningsskyldig.

Men att SAS:s vd Rickard Gustafson redan på förhand låtit meddela att de inte tänker bry sig om ARN:s beslut om det går emot bolagets bedömning (Dagens Nyheter 30/5 och 28/6 2019) är faktiskt anmärkningsvärt.

Det betyder att man sällar sig till den skara av oseriösa företag som trots ARN-beslut vägrat rätta till fel eller betala ut ersättning och som svartlistas av tidningen Råd & Rön.

Det är ovärdigt ett stort företag, och särskilt ett som är delvis statligt ägt.

Som Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN, säger till Dagens Nyheter (28/6 2019) har SAS dessutom varit med och utsett ledamöterna från flygbranschen, och borde ha bra koll på nämndens roll och kompetens.

Nu underminerar man i stället en central samhällsinstitution. Det svenska konsumentskyddet bygger i stor utsträckning på att företag frivilligt rättar sig efter ARN:s beslut och rekommendationer.

Konsumenter kan förstås driva klagomål till domstol. Men det innebär att man utsätter sig för risken att få betala dyra rättegångskostnader. Det har de flesta varken råd eller möjlighet att göra.

Det bästa vore om staten inte hade något ägande i SAS. Men så länge så är fallet är det orimligt att bolaget ska agera i strid mot konsumentskydd, mot svenska konsumenter, och bli svartlistat av oberoende organ. Oavsett vad som beslutas i frågan om pilotstrejken bör regeringen utnyttja sitt inflytande på SAS för att ändra bolagets inställning till ARN.

Joakim Broman, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Länkar:

Dagens Nyheter:

https://www.dn.se/ekonomi/arn-avgor-sas-fallet-i-augusti-oklart-om-flygbolaget-bryr-sig/

https://www.dn.se/ekonomi/sas-vd-nobbar-krav-fran-kunder-som-klagat-hos-arn/

Svarta listan:

https://www.radron.se/svarta-listan/

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut