Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät, figurerar i en DN-granskning av myndigheten.
Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät, figurerar i en DN-granskning av myndigheten. Foto: Gustav Sjöholm/TT

Har vi lärt oss något efter Transportstyrelsen?

Notera att denna artikel är från förra året.
Krönika. Chefer utan behörighet har fått tillgång till säkerhetsklassad information. Betydelsen av det kan knappast överskattas. Elnätet hör till den grundläggande infrastrukturen som är fullkomligt central i den svenska beredskapen. Skandalen i Transportstyrelsen bleknar i jämförelse – om uppgifterna stämmer.

Dagens Nyheters avslöjanden om Svenska kraftnäts förehavanden har avlöst varandra.

Enbart uppgifterna om att myndighetens generaldirektör Ulla Sandborgh beslutat att fördröja känsliga uppgifter om prishöjningar i elnätet till efter valet är graverande, eftersom det visar på att en myndighet, som ska vara politiskt oberoende, gått regeringens ärenden.

Ulla Sandborgh ska enligt Dagens Nyheter dessutom ha anlitat nära vänner för konsultuppdrag och köpt ut en personalchef som kritiserat detta.

HR-chefen Sirpa Holmroos utreds internt för att ha attesterat fakturor från en tidigare kollega.

Och värst av allt: chefer utan behörighet har fått tillgång till säkerhetsklassad information. Betydelsen av det kan knappast överskattas. Elnätet hör till den grundläggande infrastrukturen som är fullkomligt central i den svenska beredskapen.

Säkerhetskulturen är en för viktig fråga för att bli föremål för politiskt käbbel.

Skandalen i Transportstyrelsen bleknar i jämförelse – om uppgifterna stämmer.

Med så pass färska uppgifter finns det skäl att hålla huvudet kallt och inte kräva att huvuden ska rulla alltför snabbt. Svenska kraftnät har på sin webbplats publicerat ett uttalande om att de inte delar Dagens Nyheters bild, men att de i stället hittat andra säkerhetsmässiga övertramp som man informerat Säkerhetspolisen om.

Centerpartiet har krävt att energiminister Ibrahim Baylan (S) kommer till näringsutskottet och informerar.

Dessa processer får ha sin gång. Redan nu kan dock en del slutsatser dras.

För det första måste man konstatera att den bristande säkerhetskultur, som skandalen i Transportstyrelsen var ett symptom på, lever kvar i det svenska förvaltningsväsendet. Det är allvarligt och värt att återkomma till.

För det andra är det dags att inse att riskerna för korruption i det offentliga Sverige är större än vad de flesta tror. I dagarna varnade en studie från forskningsinstitutet Ratio för korruptionsrisken som kommunala bolag utgör. Så sent som i december skrev Konkurrensverket i en rapport att man ser tecken på ökad korruption i samband med offentliga upphandlingar.

Till sist måste dylika skandaler få verkliga konsekvenser. Alliansens splittrade hantering av Transportstyrelseaffären ledde till att Socialdemokraterna kunde reducera skandalen till ett politiskt spel där båda sidor bara försökte plocka politiska poäng.

Låt inte det hända igen. Säkerhetskulturen är en för viktig fråga för att bli föremål för politiskt käbbel.

Joakim Broman, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Länkar:

Dagens Nyheters artiklar:

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-kraftnat-kopte-ut-personaldirektor-som-kritiserade-konsultupplagg/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-kraftnat-gav-obehoriga-chefer-tillgang-till-hemlig-information-utan-sakerhetsprovning-/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/generaldirektor-ville-fordroja-information-om-elprishojning-till-efter-valet/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/odenberg-svart-att-se-att-ulla-sandborgh-kan-sitta-kvar/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-kraftnat-anmaler-sakerhetsskyddsbrister-till-sapo/

Svenska Kraftnäts kommentar:

https://www.svk.se/om-oss/nyheter/allmanna-nyheter/kommentar-till-medias-granskning-om-sakerhetsprovning/

Konkurrensverket:

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/korruption-begransar-konkurrensen/

Ratio:

http://ratio.se/13912-2/

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut