Skatteverket får kritik för att ta många tveksamma fall till domstol, till höga kostnader för den enskilde.
Skatteverket får kritik för att ta många tveksamma fall till domstol, till höga kostnader för den enskilde. Foto: Christine Olsson/TT

Enskilda riskerar att hamna i kläm

Krönika. Den breda skattereform som ska genomföras som ett resultat av januariöverenskommelsen är ett utmärkt tillfälle att också se över rättssäkerhetsfrågorna. Men då krävs att frågan lyfts av regeringen, eller av Centerpartiet och Liberalerna. Missa inte den chansen.

– Det här sker systematiskt. Man kör helt enkelt över småföretagare och enskilda.

Skattejuristen Andreas Möller, tidigare anställd på Skatteverket, håller inte tillbaka.

I en intervju med näringslivets medietjänst ƒPlus menar han att Skatteverket medvetet driver tveksamma fall i domstol i syfte att försöka förändra praxis till sin fördel.

Att enskilda och småföretagare utan muskler hamnar i kläm bryr man sig inte om. Tvärtom är det en del av strategin, enligt Möller. Vinster i ”små” fall kan utnyttjas även mot större företag.

Skatteverket slår ifrån sig och menar att man bara försöker reda ut oklarheter i lagstiftningen. Men man bemöter inte kritiken om att enskilda drabbas, exempelvis genom att man får stå för processkostnaderna även i tveksamma fall.

Rättssäkerheten på skatteområdet överlag är i stort behov av en översyn.

Det i sig är inte en oviktig fråga. Som rapporten ”Jämnare spelplan” från Företagarna och stiftelsen Rättvis skatteprocess visade förra året är den genomsnittliga ersättningen för processkostnader i skattemål 13 procent av det som begärts. Bara i sex procent av fallen ges full ersättning.

De allra flesta får alltså betala höga summor även när det visar sig att Skatteverket haft fel. Vilket inte är så sällan. En undersökning från Skattebetalarnas förening (2016) visade att myndigheten förlorade en fjärdedel av målen som gick till förvaltningsrätten. I andra instans var siffran 50 procent.

Det är dessutom inte bara frågorna om praxis och processkostnader som behöver ses över. Rättssäkerheten på skatteområdet överlag är i stort behov av en översyn, inte minst eftersom det är flera decennier sedan en sådan gjordes.

Rapporten ”Jämnare spelplan” pekade på ett antal områden som behöver belysas eller förändras. Det låga förtroendet för domstolarnas förmåga att hantera skattemål – 61 procent av skatterättsadvokaterna ansåg att domstolarna är partiska, att jämföra med sju procent i allmän domstol – är det absolut viktigaste.

Den breda skattereform som ska genomföras som ett resultat av januariöverenskommelsen är ett utmärkt tillfälle att också se över rättssäkerhetsfrågorna.

Men då krävs att frågan lyfts av regeringen, eller av Centerpartiet och Liberalerna. Missa inte den chansen.

Joakim Broman, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Länkar:

fPlus:

https://www.fplus.se/avhopparen-sa-rundar-skatteverket-lagen/a/JoRb04?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgonkoll

Jämnare spelplan:

http://www.rattvisskatteprocess.se/wp-content/uploads/2018/11/J%C3%A4mnare-spelplan-%E2%80%93-Sex-reformer-f%C3%B6r-%C3%B6kad-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-p%C3%A5-skatteomr%C3%A5det-1.pdf

Skattebetalarna:

http://www.mynewsdesk.com/se/skattebetalarna/pressreleases/skatteverket-foerlorar-1-av-4-skattemaal-i-foervaltningsraetten-och-haelften-av-dess-oeverklaganden-till-kammarraetten-1583286

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut