Foto: Christine Olsson/TT

Det pekar mot en lågkonjunktur

Krönika. När Svenskt näringsliv nyligen presenterade sin ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner tappade Skellefteå, trots Northvoltetableringen. Minus 42 platser sedan den senaste mätningen. Skellefteå hamnar på plats 224. Föga smickrande.

Vi är på väg in i en lågkonjunktur.

Samtidigt har Skellefteå, genom etableringen av batterifabriken Northvolt, fått förutsättningar att gå i motsatt riktning. Men det finns frågetecken.

När Svenskt näringsliv nyligen presenterade sin ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner tappade Skellefteå, trots Northvoltetableringen. Minus 42 platser sedan den senaste mätningen. Skellefteå hamnar på plats 224. Föga smickrande.

Konkurrens från kommunen, tillgång till kompetent personal och kommunens tillämpning av lagar och regler är områden som sticker ut till Skellefteå nackdel.

Enligt Andreas Åström, chef på Almega, så har Skellefteå få välfärdsföretag inom vård, omsorg och utbildning. I riket som helhet får 23 procent av de äldre hemtjänst från fristående utförare. I riket som helhet drivs 20 procent av äldreboendena av välfärdsföretag. I Skellefteå finns inga enskilda utförare inom varken hemtjänst eller äldreboende.

I Skellefteå finns inga enskilda utförare inom varken hemtjänst eller äldreboende.

169 kommuner har infört – eller beslutat införa – valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom äldrevården. Skellefteå är inte en av dessa.

Andelen elever i grund- och gymnasieskolan som går i en friskola är i riket som helhet 15 procent – i Skellefteå bra tre.

Är det så att lokala entreprenörer och företagare utsätts för kommunal konkurrens, upplever att de inte är en del av processen, kan det få allvarliga konsekvenser för den motivation och det engagemang som krävs för att vilja bidra till de utmaningar som Northvoltetableringen innebär.

Jag tror att kommunens företagsklimat hade sett betydligt bättre ut om våra lokala entreprenörer och företagare fått känna sig mer som kommunala kunder, mindre som konkurrenter.

En studie som gjorts av ”U.S. Small Business Administration” visar att relationen till dina kunder är viktigare än någonsin. 68 procent av kunderna lämnar dig för att de känt sig nonchalerade eller bortglömda. Kunden lämnar dig inte för att du inte bjudit på en god middag utan för att du helt enkelt inte verkar bry dig.

Jag möter ofta det lokala entreprenörskapet och ser potential som kan växa. Men då krävs det att kommunen i ivern att jaga nya etableringar också förstår att tillvarata krafterna.

I Skellefteå använder vi ofta ordet tillsammans. Låt oss fundera och öka samsynen om innebörden i ordet och framförallt hur vi kan göra det tillsammans.

Peter Karlstén, företagare och entreprenör

  1. Länsstyrelserna är inte till salu

  2. Northvolt efterlyser många framtida hyreslägenheter i Skellefteå

  3. Ombyggda korsningar och säkrare passager

  4. Det är Skellefteå som står för risken

  5. Ren luft håller på att bli sällsynt lyxvara

  6. Det pekar mot en lågkonjunktur

  7. Sanktionsavgifter till företag som bygger batterifabriken

  8. Northvolts etablering kan ge 15 000 nya arbetstillfällen

  9. Logistik och vatten i fokus när Northvolt fick frågor

  10. Northvolt Labs i Västerås i drift före nyår

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Det pekar mot en lågkonjunktur