Kolkraften finns kvar och byggs till och med ut i många av världens energisystem.
Kolkraften finns kvar och byggs till och med ut i många av världens energisystem. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Det är kolet som är problemet

Krönika. Att ställa kärnkraft mot förnybar energi är en falsk motsättning. Det som ska bort är ju de fossila bränslena.

Att-göra-lista: elbilar, kolfritt stål och kolfri cement, fixa flyget, elektrifiera allt.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, listade under ett seminarium hos tankesmedjan SNS (19/6 2019) några av klimatomställningens största utmaningar.

Det är ingen slump att de flesta har med elektrifiering att göra. I de flesta branscher och sammanhang har det nämligen visat sig vara det enklaste och mest effektiva sättet att ersätta fossila bränslen. Frågan är bara hur detta ökade behov av el ska kunna tillgodoses utan att utsläppen ökar?

Svaret för många är sol och vind. De senaste åren har priset på nyproducerad sol- och vindkraft minskat kraftigt. Samtidigt har, som Thomas Sterner påpekade, många kärnkraftsprojekt, exempelvis i Storbritannien och Finland, dragit iväg kostnadsmässigt. Mycket tyder på att kärnkraften är svår att försvara ur kostnadssynpunkt.

De senaste åren har priset på nyproducerad sol- och vindkraft minskat kraftigt.

Det sistnämnda är dock ett påstående som kan diskuteras. I en studie från brittiska Energy Technologies Institute konstateras att de brittiska och finländska reaktorbyggena är extremfall, de dyraste i världen, och att andra kärnkraftsprojekt som genomförts de senaste åren blivit betydligt billigare.

Visst kan sådana projekt fortfarande vara svåra och ekonomiskt riskfyllda. Men frågan är om alternativet är så mycket mer attraktivt.

Tyskland har de senaste 15 åren lagt hundratals miljarder euro på en utbyggnad av förnybar energi, utan att minska koldioxidutsläppen.

Som Daniel Westlén, föreståndare på Svenskt Kärntekniskt Centrum, påpekade på ett seminarium hos tankesmedjan Timbro häromveckan: om Tyskland i stället lagt dessa pengar på att bygga ny kärnkraft så hade de, till och med om de byggt lika dyrt som brittiska Hinkley Point C eller finska Olkiluoto 3, haft 30 nya reaktorer. Kolkraften hade varit utfasad.

Att ställa kärnkraft mot förnybar energi är dock till att börja med en falsk motsättning. Det som ska bort är ju de fossila bränslena.

Erfarenheterna visar att de enda länder och regioner som lyckats få bort koldioxidutsläppen från energiproduktionen är de som antingen har enorma mängder vattenkraft, eller använt kärnkraft i kombination med förnybara källor. Det är värt att komma ihåg när att-göra-listan på klimatområdet fortsätter att utökas med allt fler saker som ska elektrifieras.

Joakim Broman, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Länkar:

Tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS):

https://www.sns.se/aktuellt/karnkraftens-roll-i-klimat-och-naringspolitiken/

Tankesmedjan Timbro:

https://www.facebook.com/tankesmedjantimbro/videos/338297193736433/

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut