Vilka inspirerande klimatexempel kan kommunen visa upp?

Vi är ett par, som liksom säkert många andra, ibland pratar miljö och klimat med våra kompisar. Vi får höra från dem att de gör allt de kan för att hålla ner sina klimatkonton. Vissa undrar om det tjänar något till att de gör det lilla de kan.

De undrar vad Skellefteå kommun och för den delen företagen i kommunen gör från sin sida. Dessutom undrar de (och vi) vad som händer framöver och när. Diskussionen blir inte mindre av miljöförhandlingarna i Katowice.

Det vore väl en fin julklapp till oss Skelleftebor att vi fick veta om det händer något bra nu och framöver här på vår hemmaplan?

Det behöver inte vara i alla detaljer, men konkreta exempel! Det sker säkert bra saker på klimatkontot, alltså sånt som minskar koldioxidutsläppen i Skellefteå, men berätta det, kära kommun.

Det behövs ett samspel mellan vad staten gör, vad kommunen gör och vad vi enskilda gör.

Klimatbekymrat par i Skellefteå

Svar direkt

En kortare version av svaret har publicerats i Norran, pappersupplagan

Visst gör ni skillnad! Allt vi som privatpersoner bidrar med, stort som smått, gör gott för vår miljö och vårt klimat. Inom kommunen har vi fokus på energi- och klimatfrågor både när det kommer till våra egna arbetsplatser och de planer som görs för Skellefteå i stort men vi jobbar också mycket med påverkansarbete.

Energi- och klimatrådgivningen har som mål att inspirera små och stora företag att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.  För stora företag är energikartläggning lagstadgat och det syftar till att ge företagen koll på sin energianvändning för att veta hur de ska kunna minska den.

I vilken utsträckning företagen genomför åtgärder kan vi på kommunen däremot inte svara på.

Vi har också energipedagogen som besöker årskurs F-5 för att informera om energi och inspirera elever till att agera mer klimatsmart. Om barn lär sig klimatsmarta beteenden i tidig ålder kan vi närma oss en hållbar livsstil i framtiden.

Några konkreta exempel på vad vi gör i Skellefteå kommun är att vi försöker transportera oss fossilfritt inom kommunen. Alla bussar i lokaltrafiken, sopbilar och de flesta av kommunens personbilar är fossilfria.

Vi är också med i olika transportprojekt t ex Fossilfria Transporter i Norr, som drivs av Länsstyrelsen, där målet är att minska utsläppen av CO2 med 70% till 2030 utifrån 2010 års nivåer över hela länet.

Vi producerar idag (via Skellefteå Kraft) mer miljövänlig energi än vad vi behöver i kommunen men utforskar också andra förnybara energikällor, till exempel har vi installerat solceller på Stadshuset och på några av våra nybyggda förskolor

Med start 2010 fram till i år har Skellefteå kommun tillsammans med de kommunala bolagen drivit projektet Kraftkoll. Målet är att sänka verksamhetens totala energianvändning med 20 procent till 2020 (2017 hade vi nått upp till 15 procent så målet känns inte orimligt att nå), samt bidra till en hållbar lokal och global utveckling. Här har vi arbetat med helheten, allt från ventilation till kontorsutrustning.

Den minskning av energiförbrukningen som åstadkommits genom projektet motsvarar ca 150 miljoner kronor i kommunkoncernens verksamhet

Just nu ligger en CO2-budget och ett nytt energi- och klimatprogram på agendan och med det kommer också nya projekt och mål att sättas upp inom Skellefteå kommun.

Jenny Sundkvist, Energi- och klimatrådgivare

Emely Holmlund, Energipedagog

Jan Tarras-Wahlberg, Miljöstrateg
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut