Vi söker en trygg skolmiljö med tydliga regler

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Kjell Hanseklint undrar i en insändare i Norran (31/1) om föräldrarna på Engelska skolans informationsmöte har en föreställning om att ämnesundervisning på engelska ska leda till fantastiska resultat

Språktro som på sikt hotar svensk demokrati

I samma insändare uttrycker han sin farhåga över att demokratin blir påverkad av att undervisning bedrivs på engelska.

Vi är föräldrar som söker till Engelska skolan. Vi söker dit eftersom vi anser att den kommunala grundskolan delvis har misslyckats.

Det vi efterlyser är en trygg miljö med tydliga regler som efterlevs och vi hoppas efter informationsmötet att Engelska skolan i Skellefteå kan ge oss det.

Vår erfarenhet säger att studiemiljön är en viktig grund för att kunna utvecklas, att det är den som bäddar för fantastiska resultat.

En bristfällig skola utgör nog en större risk för demokratin.

Bekymrade föräldrar

Tvåspråkig utbildning är effektiv
Modersmålet är bästa verktyget för kunskap
Hundratals elever i kö – och lärare anländer från Kanada
Här byter Brännanskolan utseende, mycket gammalt kastas ut
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut