Arkivbild från  olycka i korsningen Torsgatan- Östra leden.
Arkivbild från olycka i korsningen Torsgatan- Östra leden. Foto: Jeanette Lövgren

Varför görs inget åt korsningen Torsgatan-Östra leden?

Många känner igen problemet, man ska skjutsa barnen på skolan och sen vidare till jobbet.

Man är stressad, man kastar sig in i bilen och sedan kommer man fram till ödeskorsningen.

Stopplikt åt två håll och konstant ström av trafik på huvudleden, man vill svänga vänster, men chansar inte på att få sitta i korsningen fem minuter extra eftersom man då har svängningsplikt gentemot de som ska köra rakt fram.

Så man ställer sig i leden framåt, fast att det blir en omväg och tänker i sitt stilla sinne varför har kommunen inte gjort något åt den här korsningen?

Trafikstockningar varje dag till och från jobbet och det blir bara värre på vintern när det oftast är snö och isigt så de som har stopplikt knappt hinner ta sig över vägen innan nästa bil på huvudleden susar förbi.

Man har hört talas om att det här är den farligaste korsningen i Skellefteå, och det förstår jag. Jag har varit med om flera gången när stressade människor varit nära att krocka i korsningen.

Någon gång har man sett räddningstjänst i korsningen. Samma fråga varje gång, varför bygger man inte bara en rondell?

Korsningen är näst intill mytomspunnen. Man får höra från folk att kommunen inte vill bygga rondell där eftersom man planerat dra nya E4 där.

När jag sedan pratar med min 58-åriga mamma så säger hon att omdragningen av E4 är något som min morfar brukade prata om när hon va liten.

Men om nu så är fallet, bygg en viadukt, bygg en rondell i E 4- storlek så att när man väl kommer till skott så passar den för omdragningen av E4. Gör vad som helst, men som det är nu kan vi inte ha det.

Snälla kommunen bygg om korsningen innan nästa olycka sker.

Anders Wikström, Morö Backe

Svar direkt

Regeringen antog i år en ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och där saknas medel för ny dragning av E4 förbi Skellefteå centrum. Det innebär att om inte planen revideras så är 2030 det tidigaste vi kan förvänta oss att E4 ersätter Östra leden.

Korsningen mellan Torsgatan/Östra leden är olycksdrabbad och trafikanter längs Torsgatan har låg framkomlighet i korsningen precis som du beskriver i din insändare.

Situationen är problematisk och åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är motiverade.

Eftersom vi nu vet att en ny dragning av E4 kommer att dröja så har Samhällsbyggnad lagt in korsningen Torsgatan/Östra leden för åtgärd i verksamhetsplanen 2024/2025.

Robert Nyman, Trafikchef

Trafikolycka i Skellefteå – flera bilar inblandade
Vad gör kommunledningen för att staten ska flytta E 4 ut ur stan?
Flera fordon i trafikolycka i Skellefteå
Två bilar i krock på Östra leden – två personer inblandade
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut