Varför bryr ni inte er om ungas oro för musikundervisningen?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Varje år bjuder Skellefteå kommun de medarbetare som arbetat i 25 år på fest. Traditionsenligt bjöd kulturskolans äldsta elever på välklingande musik vid Jubilarfesten 17/11. Ett av styckena presenterades av två modiga ungdomar som även framförde sin oro över kulturskolans krympande musikverksamhet. De avslutade med en tyst minut för musiken.

Vi och många andra har länge påtalat vad som håller på att gå förlorat. Hösten 2018 gjorde vi flera försök att få träffa kommunledningen utifrån vår kritik av neddragningarna av kulturskolans musikverksamhet. Vi fick veta att beslutet om kulturskolans förändrade verksamhet har fattats i politisk enighet och behöver därför inte diskuteras. Men även beslut som fattas i största enighet kan visa sig ge helt andra följder än de man tänkt sig.

Vi har fått prata med kulturnämndens ordförande Emilia Hallin. Hon lägger ansvaret på kommunledningen som ansvarar för kommunens budget. Och kommunledningen hänvisar till Emilia Hallin.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari debatterades kulturskolan. Det mest känsloladdade anförandet hölls av Tomas Teglund (S) som i affekt kritiserade ungdomarnas anförande vid Jubilarfesten.

Varför har inte ansvariga politiker bemött ungdomarnas oro? Varför får vi inte träffa kommunledningen? Genom att inte lyssna bär Socialdemokraterna själva ansvaret för att protesterna ibland tar sig uttryck som är obekväma för dem.

Demokrati betyder folkstyre. En grundtanke med demokrati är att medborgarna ska ha möjlighet att tycka till om hur samhället ska styras. Om vi medborgare ska behålla vår tro på demokratin måste politikerna lyssna, särskilt när barn och unga vågar gå in i debatten.

Skjut inte budbäraren. Lyssna i stället på ungdomarnas budskap! Med denna utveckling kommer inte bara musiken att tystna. Då tystnar också det samtal som är själva grunden för vår demokrati.

Johanna Sundqvist och Malin Åkerström, Skellefteå

Svar direkt

I juni 2017 fattade kommunfullmäktige det senaste beslutet om kulturskolans inriktning. Det beslutet har sin grund i ett stort utredningsarbete där både politiker, tjänstepersoner, elever och medarbetare varit delaktiga.

Jag följer också det offentliga samtalet utöver vad som sägs i kommunfullmäktiges talarstol och vill nog påstå att beslutsfattare i kommunen både förklarat och svarat för det beslut som är fattat.

Det är viktigt och bra med engagemang, men att bli lyssnad till och att få som man vill är i en demokrati inte alltid samma sak.

Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut