Insändaren besvaras av riksdagsledamot Helena Lindahl (C)
Insändaren besvaras av riksdagsledamot Helena Lindahl (C)

Vad gör en borgerlig regering med Norrbotniabanan?

Inför valet bjuder partierna över varandra i varje fråga. Men den mest avgörande frågan för denna bygd är om även vi, som övriga Sverige, också ska få en järnväg där folket bor.

Bygget av Norrbotniabanan har nu startats men vad händer om vi får en ny borgerlig regering? Kommer den åter att stoppa banan? Vi måste få ett klart besked om det nu. Att riksdagsledamot Helena Lindahl (C) och andra i Alliansen är så tysta nu inför valet är skumt.

Moderaterna vet vi är emot satsningar i norr i allmänhet och Norrbotniabanan i synnerhet. "Om det finns pengar" ska de bygga trots att EU vill betala stor del den och trots att banan är en av de bästa investeringarna både sett ur ekonomi -och klimatsynpunkt

Moderaterna i Stockholm uttalar sig hånfullt om "en järnväg i träskmarker"! Varför förklarar inte våra moderater för dem att denna sträcka är lika befolkad som vilken mellansvensk region som helst, utanför storstäderna, där järnvägar ären självklarhet.

Norrbotniabanan skulle också knyta ihop oss med Finland samt att vi har mest och tyngst gods som genererar stora inkomster för landet. Det borde vara ett givet motiv för järnväg, inte minst för miljön.

Mest pinsam ynkedom är vår bygds Allianspolitikers tystnad mot sina avoga partitoppar. För om det är något vi vill se hos våra politiker så är det att de har kurage och moralisk kraft att stå upp för sin bygd.

Botniabanan blev ett jättelyft från Umeå och för orter som Nordmaling och Ö-vik och skulle bli än viktigare här med våra avstånd och tunga näringar.

Så får vi inget klart besked av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna, så kan vi inte vara så mesiga att vi ger dem vår röst.

Ge besked

Svar direkt

Centerpartiet vill bygga hela Norrbotniabanan. Det har vi sagt under många år och det har vi ett stämmobeslut på. Vi har inte ändrat oss en millimeter.

Noterar även att skribenten riktar huvudfokus mot Alliansens företrädare när denne påtalar att ”om det är något vi vill se hos våra politiker så är det att de har kurage och moralisk kraft att stå upp för sin bygd”.

Dock nämner inte skribenten att det är precis detta som länets riksdagsledamöter från Socialdemokraternas och Miljöpartiet inte haft den gångna mandatperioden.

De har gett sitt tysta medgivande och inte sagt ett ord när regeringen höjt skatter och avgifter för Västerbottens medborgare med drygt 1500 miljoner kronor årligen samtidigt som vårdköerna fördubblats, antalet poliser minskat och skatter på avstånd planerats.

Helena Lindahl, Riksdagskandidat, C, Västerbotten


  1. Många nya namn i Malås nämnder

  2. Klart med delat styre i Malå

  3. Vänsterpartiet påverkar statistiken

  4. Historiskt – Skellefteborna röstade fram kvinnorna

  5. Valmyndigheten råkade förkorta mandatperioden

  6. Ska ta fram gemensam budget

  7. Oppositionen kritisk till fördelning av poster

  8. Två ordförandeposter till Vänsterpartiet

  9. Rött samarbete i Norsjö de kommande fyra åren

  10. Otrohet och nya värderingar missgynnar S i norr

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Vad gör en borgerlig regering med Norrbotniabanan?