Insändare: Norrans ledare stirrar sig blind på kostnaden

Csaba Bene Perlenberg föröker på ledarplats den 4 februari att slå sönder fördelarna med kortare arbetstid. Det har han svårt att lyckas med då det enda han egentligen angriper är att det blir dyrt.

Sänkta arbetstider ger ökade kostnader

Det är främst inom kvinnodominerande yrken, som vård och omsorg, som det gjorts försök med kortare arbetstid. Där förekommer ofta mycket tunga lyft med utslitna kroppar som följd.

Hade Perlenberg haft egen erfarenhet från vårdarbete hade han sett fördelarna med gladare, piggare och friskare personalstyrka. En glädje och trygghet som kommer boende/patienter till del.

Csaba Bene Perlenberg väljer att bortse från vad mänskligt lidande och rehabiliteringsinsatser kostar samhället.

Det är bättre att ge folk bättre arbetsvillkor än sjukersättning till de som blivit utslitna på jobbet. Kostnaden lär samhället inte komma undan.

Ragnvald Nilsson, Bureå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut