Lars Eriksson: Bryt tystnaden – låt din röst bli hörd

I dag börjar Norran att publicera en serie artiklar om tystnaden som breder ut sig i samhället. Norran har tillsammans med Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad, SR Västerbotten och SVT nyheter Västerbotten beställt en enkätundersökning av Ipsos. Där har man frågat offentligt anställda i Västerbotten hur de ser på kontakten med media.
Anställda i offentlig sektor - bara hälften vågar tipsa om missförhållanden
Hög tid att prata om tystnaden

Lagstiftningen i Sverige slår fast att offentligt anställda har meddelarfrihet, det vill säga att anonymt kunna framföra uppgifter till massmedia om brister i verksamheten. Arbetsgivaren inte heller göra några som helst efterforskningar för att ta reda på vem uppgiftslämnaren är.

Trots tydlig lagstiftning och starkt skydd svarar endast 46 procent av de tillfrågade att de skulle våga gå till media om de ansåg att det rådde allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Dessutom uppger närmare hälften av de tillfrågade att de inte vet vad meddelarfrihet är.

Norrans nyhetschef: ”Reportrarna märker en rädsla, att många inte vågar prata med journalister”
Personal talar ut: Så vågar folk kritisera på våra jobb

På Norrans insändarplats ”Det fria ordet” råder ingen tystnad och här har du möjligheten att uttryckta dina åsikter, anonymt eller med namn. Nu är det dags att bryta tystnaden.

Vill du dela med dig av din historia?

Kontakta Norran på mejlen granskning@norran.se eller telefon 0910-57856 eller 0910-57700. Eller skicka in din insändare till insandare@norran.se.

  1. Meddelarskyddet är en hygienfråga

  2. Personalchefen vill rusta cheferna bättre

  3. Möten efter initiativ på Facebook för kommunanställda

  4. Skapade Facebookgrupp för att dela erfarenheter

  5. Tystnaden som är talande

  6. Politiker vill ha fler åtgärder mot tystnadskultur

  7. Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen

  8. Upp till bevis för arbetsgivarna

  9. Insändare: Tystnaden – ”Ingen som vill ha kvar sitt jobb vågar yppa något kritiskt”

  10. #Tystnaden har skapat debatt på arbetsplatserna: ”Den här granskningen gör oss bättre”

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Lars Eriksson: Bryt tystnaden – låt din röst bli hörd