Krångligt för oss som vill ta bussen

Efter något års grubblande så har jag äntligen tagit steget och börjat busspendla. Enkelt beslut, kan man tycka. Bra för både plånboken och miljön. För mig var beslutet inte alls så enkelt, och till viss del var det inte upp till mig att ta beslutet. Jag behövde även ett godkännande från min arbetsgivare på grund av busstiderna.

Eftersom jag bor nästan sju mil från Skellefteå där jag jobbar så behöver jag åka hemifrån tidigt. Första bussen från min hållplats går kl 06.20, och är framme i Skellefteå kl 07.25. För mig innebär det att jag kliver av bussen 25 minuter efter att min arbetsdag börjat.

Första bussen som stannar för påstigande på min ort är linje 20 med slutdestination Haparanda. I Skellefteå stannar den vid Coop bygg och vid Svenska Hem men inte i själva centrum, alltså på Kanalgatan, utan åter hela vägen till busstationen.

När bussen väl är framme på busstationen så sker ett chaufförsbyte samt lastning av gods innan bussen åker vidare mot Haparanda kl 07.40.

Är tidsschemat så pressat att ett stopp på Kanalgatan är helt otänkbart? Skulle det vara möjligt att justera busstabellen så bussen går lite tidigare så den ankommer till Skellefteå busstation innan kl 07.00?

Jag kan väl inte vara den enda som jobbar kl 07-16 och bor vid E 4 söder om Skellefteå

Som det känns just nu så kommer jag inte att förlänga giltighetstiden för mitt månadskort på Länstrafiken.

Ånäsetbo

Svar direkt

Bussarna kan inte stanna på Kanalgatan eftersom om vi skulle angöra hållplatsen med regionbussarna, så skulle det innebära att om två bussar kommer in samtidigt så blir det kö ut på E 4, vilket skulle stoppa all trafik.

Det är inte trafiksäkert och ibland kommer det dessutom in fler än två bussar samtidigt. I rusningstrafik har bussen även svårt att ta sig ut från hållplatsen igen.

Önskemålet om tidigare tur söderifrån tar vi med oss inför kommande tabellperiod.


Harriet Söder

Vd, Länstrafiken i Västerbotten AB
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut