Foto: Victor Lundberg

Krångla inte till trafiken vid lasarettet

Efter att ha läst insändaren i Norran den 3 maj om parkeringar vid lasarettet konstatera jag att det är ganska bra just jämfört med vad det kommer att bli

P-systemet största hindret för centrumhandeln

Med den planerade centrumbron försvinner både nedre parkeringen och den på östra sidan om Lasarettsvägen.

Jag tror att folk i allmänhet inte har satt sig in i vilka konsekvenser det blir när vägnätet nedanför lasarettet byggs om.

Det blir också en mycket lång gångtunnel i förlängningen av Lasarettsvägen då den måste gå under järnvägen och även under Skelleftehamnsvägen.

För att ta sig till lasarettet måste det förmodligen byggas hiss och trappor. Ska cyklister ta med sig cykeln i hissen? Stigningen upp till lasarettet är redan i dag brant och till detta ska alltså fyra , fem meter läggas för att komma upp till markplan

Detsamma gäller för den planerade tunneln vid Nordlandergatan. Det blir brant upp till lasarettet och de planerade vägarna som tar bort parkeringarna. Jag har efterlyst en skiss på hur lutningarna ser ut och Trafikverket svarar ”att det får vi visa vid detaljplaneringen.”

Det vore väl förnuftigt att använda tunneln vid Klockarbergsvägen som redan finns och spara pengar på att inte bygga en ny tunnel.

Anslutningen från Skelleftehamnsvägen mot lasarettet kan man ordna med en rondell vid den östra parkeringen och eventuellt spara några p-platser där liksom att hela den nedre parkeringen blir kvar och kanske kan utökas något.

Jag håller med en insändarskribent som ansåg att man bör räkna på alternativen och hoppas på överklagande av det nedröstade alternativet i folkomröstningen om centrumbron.

Dyrt inte räkna på alternativen

Jag är inte övertygad om att det räcker med 386 miljoner kronor för centrumbron och dess anslutningsvägar , men är övertygad om att man reducerar kostnaden avsevärt om tunneln under Nordlandergatans förlängning inte byggs liksom ”kringelkrokvägarna” kring Lasarettsvägen.

Gunnar Lindskog, Skellefteå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut