Jesus utmanar oss att tolka Bibelordet

Notera att denna artikel är från förra året.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

ÅSIKT · Insändardebatt om Bibeln och homosexualitet

Svar till publicerade reaktioner, 6 och 8 mars, på vår insändare om vår syn på Pride.

Prästers uppgift är inte att ifrågasätta bibelordet
Vi kan inte stryka bibeltexter hur som helst efter hur vindarna blåser

I kommentarer till insändare på norran.se blir det tydligt hur möten med några kristnas bibeltolkning skapat hinder och smärta. Dessa tolkningar av bibelord har dessutom skapat en bild av kristen tro som känns väldigt främmande för mig.

Bibeltexter har tolkats olika i alla tider. Det finns även olika tolkningar av samma händelser bland Bibelns egna böcker. Ny kunskap, nya frågor, ny längtan att förstå Guds vilja och handlingar i nya situationer är orsaker till tolkningens nödvändighet.

Även vi, i den tid vi nu lever, är kallade att tolka Bibelns texter. Minns att Jesus själv, hans ord och gärning, är vårt tydligaste exempel i Bibeln. En del av hans tolkningar ansågs för radikala och svåra att ta till sig på den tiden.

Uppgiften att predika, tolka Ordet i vår tid, tar jag på fullaste allvar. Jag vill absolut inte stryka bibeltexter. Den som uppfattar att det är vad jag förordar har helt missförstått mig.

I kyrkan ryms en mångfald människor, många olika tolkningar av Bibelns ord, på gott och ont. Så är det. Men i det viktigaste är vi överens. Vi är en gemenskap i tro, inte en åsiktsgemenskap.

Detta blir mitt sista inlägg i denna fråga, som jag tycker är svår att diskutera i skrift. Det blir svårt att förstå varandra. Jag välkomnar dock vidare samtal när vi möts i församlingarna. Guds rika välsignelse!

Jan Fredriksson, kyrkoherde i Skellefteå pastorat

För oss i kyrkan betyder pride stolthet och inget annat
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Jobb+ logo