Det ser mörkt ut
Det ser mörkt ut Foto: isabell Höjman/TT

Insändare: Vart är vården på väg?

När det gäller vården och omsorgen i det som nu kallas för Region Västerbotten. – Så måste jag säga att det ser ganska mörkt ut.

Någon gång kring den 5 juni skrevs det i tidningarna om att det blir hänsynslösa besparingar i något som kallas ”Kents plan”. 565 miljoner ska sparas till 2022, mycket om det handlar om att flytta fokuset från sjukhusvård till öppenvård. Här kommer det att bli friktion.

Det flesta som behöver mycket sjukhusvård är äldre multisjuka som sällan tar sig själv till öppenvård. Utgifterna till så kallade stafettläkare och det som kallas för ”nät-läkare” måste ner. Nätläkarna är ägda av privata företag som då oftast belastar regionerna (förr landstingen) med debiteringar.

Vi har i Skellefteå fått se och känna av läget på så sätt att Öron, näsa, hals har sin huvudverksamhet i Umeå. Barn-och ungdomspsykiatrin har köer som den inte kan korta inom överskådlig tid.

Hos Folktandvården går det inte längre att stå i kö för att bli kallad till en undersökning, det är bara de akuta besöken tandvården klarar av idag. Problemen gäller naturligtvis inte bara i Västerbotten. De är också på riksnivå och någonstans här är det fel på skattepolitiken. Det plockas ut för litet statlig skatt som sedan kan fördelas ut till regionerna.

Den statliga skatten måste också bli mer progressiv så att förmögenheter och höginkomsttagare skattar mer procentuellt än sjuka och arbetslösa.

Olov Wikström, Skellefteå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut