Ett försök till att rensa upp våra hav.
Ett försök till att rensa upp våra hav. Foto: Roald

Insändare: Vad ska man göra åt all plast i våra hav?

Vårt överflödssamhälle har vårdslöst och länge nog förorenat världshaven med plastbitar och annat skräp som skadar alla fiskar och valar med mera. jag funderar därför på ett sätt att åtminstone grovrensa världens hav.

Min idé baseras på de insikter jag har eftersom att jag en gång var motorman på ett stort lastfartyg. Jag konstaterade då att fartygens väldiga dieselmotorer behöver massor av havsvatten för att kyla bort farlig överskottsvärme.

Det reningssystem jag har funderar på innebär att en extra stor volym sjövatten sugs in i fartyget, där en del passerar genom motorernas kylmantlar på vanligt sätt. När sjövattnet och övrigt vattenintag sätts i en snabb rotation i cykloner eller koniska separatorer, som töms automatiskt när tillräcklig skräpvolym har samlats. Skulle det faktiskt innebära att vattnet skulle bli renare.

Om man kan installera ett sådant system i de sextio tusen fartyg som befolkar världshaven och ökar sjövattenintaget så långt det går, är det faktiskt ekonomiskt rimligt och det innebär att oerhörda mängder vatten kommer att renas effektivt. Anläggningskostnaden för denna Bypass-metod blir måttlig liksom driftskostnaden, då mycket redan finns installerat på fartygen.

Naturligtvis är detta ingen Quick-fix, men det är ett ordentligt bidrag på vägen mot renare och hälsosammare hav på vår jord.

Bertil Burström

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut