Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare: Undersköterskan – finns det någon framtid för oss?

Jag jobbar som vikarierande undersköterska inom äldreomsorgen och ser mycket som gör mig fundersam. Det är många utbildade som väljer att gå till ett annan yrke samt ett flertal vikarier som inte är utbildade och som många gånger har svårt med det svenska språket. Jag ser ingen utveckling av lönerna samt möjligheter till mindre helgtjänstgöring och delade turer

Kan någon ansvarig ge mig tydliga svar på vad som görs för en bättre framtiden inom äldreomsorgen?

Vikarierande undersköterska

Svar direkt

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område i vår verksamhet. I Skellefteå kommun har vi totalt cirka 4 000 anställda som jobbar på uppdrag åt socialnämnden och cirka 50 undersköterskor och vårdbiträden går i pension varje år.

Löneutvecklingen för undersköterskor inom Skellefteå kommun har varit relativt god. I dag finns det undersköterskor som tjänar mer än 32 000 kronor per månad. Medianlön för en undersköterska är 26 500 kronor per månad, de flesta tjänar mellan 23 300 och 29 200 kronor exklusive ob-ersättning.

För att säkra att vi håller en hög kompetens i arbetslagen (i dag är ungefär 70 procent utbildade undersköterskor i det vårdnära stödet) jobbar vi med introduktionsutbildningar. Vi har även digitala språktester och våra 60 språkombud stöttar på de olika arbetsplatserna. Vi tycker att det är viktigt att se till hela teamets samlade kompetens; erfarna och nya medarbetare, vårdbiträden och undersköterskor.

Då det kommer att vara svårt att få resurser att räcka till i framtiden förbättrar vi arbetssätt och metoder med teknikens möjlighet, så medarbetare ska ha tid att ge värme och stöd till dem som behöver det.

Ejja Häman Aktell, avdelningschef vård och omsorg, Skellefteå kommun

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut