Foto: Lars Eriksson

Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen

Norran har tillsammans med andra medier belyst den tystnadskultur som brett ut sig inom den offentliga sektorn. Ett viktigt undersökningsarbete. Men vad som saknas är den betydligt mer omfattande tystnadskultur som sedan länge finns inom den privata sektorn, där många anställda måste underteckna lojalitetsförklaringar.

Den kultur och ideologi som sedan länge varit förhärskande inom den privata sektorn har alltmer spridit sig till den offentliga sektorn. Individuell lönesättning är en konkret faktor som bidrar till att den anställde drar sig för att komma med kritik.

Norran med flera kan hävda att man granskar den skattefinansierade sektorn. Men i så fall vore det högst nödvändigt att även granska privatiserade delar av vård, skola och omsorg. Välfärdsföretag som motsätter sig insyn, men vars verksamhet finansieras av skattepengar.

Sune Marklund, Skelleftehamn

  1. Meddelarskyddet är en hygienfråga

  2. Personalchefen vill rusta cheferna bättre

  3. Möten efter initiativ på Facebook för kommunanställda

  4. Skapade Facebookgrupp för att dela erfarenheter

  5. Tystnaden som är talande

  6. Politiker vill ha fler åtgärder mot tystnadskultur

  7. Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen

  8. Upp till bevis för arbetsgivarna

  9. Insändare: Tystnaden – ”Ingen som vill ha kvar sitt jobb vågar yppa något kritiskt”

  10. #Tystnaden har skapat debatt på arbetsplatserna: ”Den här granskningen gör oss bättre”

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen