Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Insändare: Tandvårdsavtal – vi borde få pengarna tillbaka

Vi som har abonnemang på tandvård blir inte kallade för undersökning, fastän det var så upplägget var. Man betalar en månadsavgift som beror på ålder och tandhälsa. Sedan ska man kallas, ungefär var 18:e eller 24:e månad.

Jag har inte blivit kallad på 31 månader och tycker att man bör få pengarna tillbaka när Folktandvården inte uppfyller sitt uppdrag. Jag ska då inte förlänga mitt avtal.

Vad säger ledningen i Region Västerbotten om detta avtalsbrott?

Snart tandlös men inte trådlös

Svar direkt

Jag beklagar att du inte fått en kallelse för undersökning. Folktandvården jobbar aktivt med att gradvis förlänga revisionsintervallerna på friska individer, barn som vuxna. Idag sätts alla på 36 månader om man bedöms ha liten sjukdomsrisk och är äldre än 15 år.

Detta för att prioritera patienter med hög sjukdomsrisk och ge vård till de som har störst vårdbehov. Har man akuta problem med tänderna så är man alltid välkommen få hjälp med dessa.

I dagsläget betalar vi inte igen premie för Frisktandvård till patienter som ej blir kallade i tid. Patienterna är fortfarande försäkrade även om de inte varit på en undersökning. Försäkringen tryggar patienten för framtida tandvårdskostnader som ingår i avtalet. Däremot har patienten ett val att avsluta avtalet när försäkringstiden löper ut.

Anna-Maria Stenlund Berggren, områdeschef tandvård, Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut