Övergångsstället på Bolidenvägen, vid rondellen och korsningen Uppfinnarvägen/Storåkersgatan.
Övergångsstället på Bolidenvägen, vid rondellen och korsningen Uppfinnarvägen/Storåkersgatan. Foto: Lars Eriksson

Insändare: Snälla Skellefteå kommun – var rädd om våra barn

För att mina barn ska kunna ta sig till skolan behöver de korsa Bolidenvägen, vid rondellen och korsningen Uppfinnarvägen/Storåkersgatan. Där finns ett obevakat övergångsställe, utan några linjer på vägen och med en skyltad hastighet på 60 kilometer i timmen.

I och med att kommunen placerat barnen som inte rymdes på Lejonströmsskolan på Sjungande dalens skola, är det ganska många barn som behöver ta sig över vägen på den här platsen. Till det ska vi även räkna eleverna som har börjat på Engelska Skolan. Det handlar om barn från sex år och uppåt .

Jag pratade med en förälder vars dotter oförsiktigt hade gått ut i gatan och var sekunder ifrån att bli påkörd av en lastbil. Vi får inte lägga trafikansvaret på våra barn. De är inga små vuxna som tar rätt beslut när de rör sig oskyddade i trafiken.

Det är ingen hemlighet att många som kör bil, kör för fort. Det är inte heller någon hemlighet att skaderisken ökar om du blir påkörd i hög hastighet. Det finns många anledningar till att det är 30 kilometer i timmen i områden där det rör sig många barn, som till exempel vid skolor och lekplatser.

I min kontakt med Skellefteå kommuns kundservice svarar de att ”Hastighetssänkning till 30 kilometer i timmen bara sker där många barn/personer korsar gatan”. När nu barn och vuxna korsar den här stora vägen oftare än tidigare, varför är inte hastigheten sänkt? Varför är inte det här övergångsstället upphöjt? Kan ni garantera säkerheten för våra barn? Nej. Kan ni göra allt i er makt, i det här fallet är att sänka hastigheten och göra övergångsstället säkrare? Ja.

När nu kommunen växer och fler personer flyttar hit med sina barn, blir det fler barn som ska ta sig till och från skolorna. En del föräldrar väljer kanske att skjutsa sina barn eftersom de inte är trygga med att de tar sig till skolan själva. Alltså bidrar dessa föräldrar till den ökade trafikmängden på vägarna kring våra skolor. Det blir ännu mindre säkert för de barn som går eller cyklar.

Det är bättre att förebygga olyckor innan de faktiskt händer. Snälla, snälla Skellefteå kommun – var rädd om våra barn.

En orolig mamma

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut