Foto: Pär Lindström

Insändare: Skellefteå Taxi – ”Affärsmodell som satt i system att nöta ut förare”

Artikeln i Norran den 24 augusti om Skellefteå Taxis avgående vd Lars Åberg var en märklig uppvisning i inställsam journalistik. Tidningen erbjuder Lars Åberg att på bästa gratisplats ogenerat mata ut bilden av ett välmående transportföretag med god ekonomi. Det är naturligtvis inte helt sant. Hos anställda finns ett utbrett missnöje kring sakernas tillstånd och det vore klädsamt om Norran också försökte belysa problemen som finns inom Skellefteå Taxi.

För bakom de fina siffrorna – rentav en förutsättning för dem – finns en verklighet som förarna verkar i. En verklighet som handlar om en otrygg provisionsbaserad löneform som gör att taxi centralt alltid är skyddade mot konjunktursvängningar, men som stressar och pressar de anställda. En verklighet som tvingar förare att jobba gratis eller gå ned kraftigt i lön vissa tidpunkter (exempelvis delar av nätter på vardagar eller dagtid sommartid) med motiveringen att det ”jämnar ut sig över tid”.

En verklighet som innebär att ob-tillägg över huvud taget inte existerar och att arbetspass på 13 timmar, max vad lagen tillåter, förekommer. En verklighet som innebär att du måste arbeta kopiöst mycket att för nå upp till en dräglig lön. En verklighet som innebär att felbokningar och sena avbokningar i praktiken alltid drabbar förarna ekonomiskt. Och på andra sidan verkligheten funderar samtidigt företaget på varför det är så svårt med den så kallade kompetensförsörjningen.

Vd:n antyder att E4-bron och dagens arbetslöshetsnivån är centrala orsaker till de trafikstörningar som Skellefteå Taxi har. Det är en rätt provocerande uppfattning. I den mån det stämmer är det en försvinnande liten del av helheten. Nej, det handlar om en ovilja att tag i den förbättringspotential som finns, både vad gäller arbetsvillkor och interna ersättningsfrågor. Ambitionen att bevara befintlig personal saknas helt enkelt, vilket i sin tur är det enskilt största skälet till trafikstörningarna.

Jag tvivlar inte på att Åberg gjort nytta för bolaget. Men en affärsmodell som satt i system att nöta ut förare – för att utan vidare fylla på med nya – påverkar naturligtvis verksamheten negativt till slut. De här problemen är inte nya. Men förhoppningsvis medför rekryteringen av Andreas Olofsson att de anställdas insatser uppvärderas på ett rimligt sätt. Därigenom kommer också servicen förbättras.

Mårten Sköld, Skellefteå

Svar direkt

Med cirka 1 500 uppdrag per dygn är våra medarbetares arbetsinsats helt avgörande hur vi kan möta de krav och önskemål som alla våra kunder har. Vi prioriterar våra medarbetare och har nyligen anställt en person som i huvudsak ska jobba med personalfrågor.

Vi måste också vara lönsamma så vi kan investera i den omfattande teknik som behövs i verksamheten, med såväl trafikdirigering som säkerhetssystem för våra chaufförer. Vi har även krav från våra uppdragsgivare att vi skall vara kostnadseffektiva bland annat genom hög samordning.

Skellefteå Taxi tillämpar gällande kollektivavtal och sett över branschen så har våra medarbetare jämförelsevis bra villkor, men givetvis kan det alltid bli bättre. Vårt mål är att såväl våra medarbetare som kunder skall vara nöjda, vi behöver varandra!

Trafiksituationen i centrala Skellefteå är besvärande och ligger till skillnad från personalfrågorna helt utanför vår möjlighet att påverka och förbättra.

Lars Åberg, Skellefteå Taxi

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut