Foto: Lars Eriksson

Insändare: Skellefteå Kraft köper sig före i vårdkön

Hur kan det komma sig att socialdemokrater i Skellefteå kan acceptera att det kommunalt ägda Skellefteå Kraft har köpt privat sjukvårdsförsäkring till sina anställda? Ska fler kommunägda bolag köpa sig förbi vårdkön eller har de redan gjort det?

Jag har länge förstått att vårt gemensamma trygghetssystem kommer att försvinna, men jag trodde inte att nedmonteringen skulle stöttas och anammas av ett kommunalt bolag i vår röda stad.

Ulf Larsson, Skellefteå

Svar direkt

Ur ett ideologiskt perspektiv har jag som socialdemokrat förståelse för farhågan att resurser flyttas från det allmänna till det privata. Ur mitt personliga perspektiv tycker jag inte att det är en idealisk utveckling att marknaden för privata vårdförsäkringar växer. Men som styrelseordförande i bolaget Skellefteå Kraft är mitt uppdrag att se till koncernens bästa med ägardirektiv, bolagsordning och aktiebolagslagen som primära styrdokument.

Syftet med den vårdförsäkring som Skellefteå Kraft har tecknat är att förebygga ohälsa och främja arbetsförmåga. Om medarbetaren behöver sjukvård, som privata aktörer kan erbjuda, kommer inte kostnaderna att belasta den offentliga sjukvården.

En av bolagets största utmaningar är att rekrytera rätt kompetens och behålla personalen. Vårdförsäkringen innebär friskare och mer nöjda medarbetare, stärker varumärket som arbetsgivare och gör det lättare att locka den kompetens som behövs.

Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut