Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Insändare: Skellefteå kommun – nu är måttet rågat

På ett föräldramöte gavs beskedet att kommunen ska spara på skolans verksamhet – igen. Klasser ska slå ihop och för att få en ”budget i balans” har kommunekonomerna räknat på hur många elever som ska gå i varje klass, för att det ska bli ekonomisk fördelaktig.

Åratal av pedagogisk forskning har visat att stora grupper inte är bra för barns studieresultat och dessutom förödande för elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Alla elever behöver sina behov tillgodosedda, vilket även skollagen påtalar. Konsekvenserna av större klasser kommer bli elever utan godkända betyg och sjukskrivna lärare.

Samtidigt som denna nedskärningen görs inom skolan byggs nya kulturhuset Sara. Det sticker i ögonen på många föräldrar. Nu är måttet rågat.

Skellefteå marknadsför sig som en rik kommun, men satsar inte pengarna där det behövs på riktigt. Det vill säga på vår framtida kompetensförsörjning – våra barn. Jag skäms för att kalla mig invånare i Skellefteå kommun, där de styrande inte ger alla barn förutsättningar eller möjligheter att få en god skolutbildning.

Arg och besviken förälder

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut