Foto: Ulf Johansson

Insändare: Skellefteå kommun – budgeten spräcks i en en förtätad stad

Som alla medborgare i Skellefteå kommun kan se, så växer centrum kraftigt. Men har politikerna beaktat den forskning och de rekommendationer som finns när man planerar stora förtätningar av en stad?

I dagarna har samhällsbyggnadsnämnden överskridit sin budget, beroende på regn som sedan resulterar i halt väglag. Tidigare år har det varit på grund av snöfall. Så varifrån ska pengarna tas? Det finns bara en påse med pengar, antingen så tar man från skolan eller från andra välfärdsområden som äldreomsorgen. Nästa alternativ är en kommunal skattehöjning.

När man planerar en stad finns det alltid en översiktsplan att luta sig mot. Nu kan man börja fundera om kommunens översiktsplan är en klok plan? Skellefteå kommun bygger allt tätare och tätare i centrum, mera takytor och hårda ytor som asfalt. Här saknas vanliga gräsytor och parker.

När man tittar på rekommendationerna kan man fundera på om kommunen har tänkt rätt. Plan- och bygglagen pekar på hantering av översvämning till följd av skyfall. Exploateringstryck där förtätning i stadsmiljöer med en hög andel hårda ytor är mer regel än undantag. Översvämningsrisken till följd av skyfall för ny bebyggelse behöver istället hanteras med infiltrerande markytor. Detta blir i första hand ett ansvar för kommunen, som planläggande myndighet, att hantera.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg. Skellefteå kommun har letat möjligheter för att minska kostnaderna för snöröjningen. De har sökt platser där snön kan ligga kvar under hela vintern och inte behöver flyttas innan det smält bort. Men några sådan platser har inte hittats.

Med andra ord, regn- och smältvattnen rinner snabbt bort på asfalterade ytor, till skillnad från ytor där vattnet kan infiltreras ned till grundvattnet. Så kontentan blir, ingen billigare nota för skattebetalarna, snarare en dyrare nota med fler snötransporter.

Lennart Gustavsson Tuvan

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut