Foto: Lars Eriksson

Insändare: Sitt inte med armarna i kors – planera för nya E4

Trafikverket planerar inte för nya E4 eftersom de inte får några pengar till det, men kommunen kan inte sitta med armarna i kors. De borde själva starta planeringen, åtminstone där E4 ska gå under Norrbotniabanan. Då kommer man att kunna se vilka konsekvenser den nya sträckningen av järnvägen får för staden trafikleder och gator.

Det är nu man kan påverka sträckningen av järnvägen till ett bättre läge, om den får för stora konsekvenser för stadens trafiksystem. Kommunen måste agera nu och inte låta Trafikverket göra det som gynnar dem bäst ur järnvägssynpunkt.

Planera i tid

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut