Foto: Heiko

Insändare: Religiösa friskolor har en viktig roll

Tack till Mikael Bengtsson för den förståndiga ledaren om religiösa friskolor i Norran den 9 januari. Jag kan inte riktigt förstå varför man i vissa politiska partier vill förbjuda religiösa friskolor. Som Mikael Bengtsson helt riktigt påpekar så bör skolan vara en plats där elever får en bred allmän kunskap om de olika religionernas syn på tro och liv.

Att förbjuda skolor som vill ge människor en tro på att livet kan innehålla något som ger ett värde, förutom det rent materiella här i världen, är att frånta dem hoppet om någonting betydligt mera bestående än det korta liv vi får här på jorden. En tro som skänker optimism och glädje och kan hjälpa oss att klara av de svårigheter vi ibland kan hamna i.

Titta upp över trädtopparna och tänk på hur min plats i tillvaron ser ut, min egen lilla person i universum. Finns det värden jag kan hämta som är bestående i denna myriad av världar och som jag vet så litet om? Man bör väl inte förbjuda människor att få kunskap om tankar och värden som sträcker sig över de enbart materiella. Där kan vissa friskolor ha en viktig uppgift att tillföra som vi inte bör utelämna. Tro ger hopp.

Ove Vikdahl

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut