Foto: Lars Eriksson

Insändare: Region Västerbottens ensidiga budskap – jag trodde inte mina ögon

När jag var inne på Facebook öppnade jag av en slump Region Västerbottens sida och trodde inte mina ögon. På regionens sida fanns en film med ett ensidigt budskap om flygets förträfflighet. Om den kritiska debatten som finns kring flygandet och miljön sades inte ett ord.

I filmen användes många hårda uttryck, exempelvis att vi som vill minska flygandet mobbar och straffar de som har valt ett liv i glesare regioner. I Västerbotten bor och verkar många i glesbygd, men långt ifrån alla. Jag tycker till exempel inte att Umeå räknas dit.

Från Umeå går det dessutom utmärkt att resa med tåg. Jag förstår till fullo att det ibland är ett måste med flygresor, både som privatperson och i tjänsten. Men varje gång vi väljer flyget så måste vi ställa oss frågan om det går att resa på ett sätt som är bättre för klimatet och vårt jordklot.

Självklart ska vi jobba för att hitta lösningar för gröna och hållbara flygresor, men så länge vi inte har den lösningen så behöver vi tänka och ifrågasätta det slentrianmässiga flygandet. Man kan undra om det som sägs och argumenteras för i filmen är Region Västerbottens officiella ståndpunkt.

Upprörd miljökämpe

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut