Insändare: Pride - antikristen lära som erövrar vårt land

Notera att denna artikel är från 2018.

Pride är engelsk ord som bland annat betyder övermod och högmod.

Enligt Bonniers Svenska ordbok är högmod ”stark belåtenhet med sig själv (och förakt för andra)”.

Övermodet och föraktet visar sig främst mot den gudomliga och naturliga ordning Skaparen i sin stora vishet inrättat som norm för människans, familjens och samhällets liv och levnad på jorden.

Priderörelsen, homosexualismen, möts i vårt svenska samhälle bara av applåder och lovsång. Alla grupper, klasser, partier (de må vara liberaler, socialister eller moderater) och inte minst de kristna kyrkorna har i dag blivit homosexualismens villiga tjänare.

Ingen annan politisk, ideell eller kristen rörelse skulle i sina manifestationer och parader samla tillnärmelsevis så stora skaror som Priderörelsen gör. Därför att homosexualismen är både en ideologi och en religiös troslära intar och erövrar den vårt land och våra sinnen.

Homosexualismen är en antikristen lära därför att den rövar bort gamla kristna symboler från kyrkan som exempelvis regnbågen.

Till den kristna urgamla evangeliska läran, en lära som alltid tagit avstånd från homosexualismens propagandistiska locktoner och förförelse av våra barn och skolelever, finns i dag i vårt land inte många bekännare.

Det enda som återstår oss är att till Jesus Kristus konungen bedja om nåd och förbarmande.

George Norlin, Åbyn

Foto: Thea Holmqvist.
Foto: Thea Holmqvist. Foto: Thea Holmqvist.
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut