Foto: Jessica Gow/TT

Insändare: Politikerna företräder de välbärgade

När man ser hur vissa politiker agerar undrar man verkligen vilken roll de har. Är de tillsatta för att fatta beslut som är till gagn för hela svenska folket, eller är de fackliga företrädare för de välbärgade i landet? Kan det bero på att de själva tillhör den gruppen? Dessutom funderar jag på om moralen sjunker desto högre lön man har.

Så här verkar de resonera:

· Även om jag har väldigt hög lön måste jag få rutavdrag, annars anlitar jag svart arbetskraft i mitt hem.

· Även om jag har råd att bekosta hela reparationen av min villa själv måste jag få rotavdrag, annars anställer jag byggare svart.

· Jag har ett jobb med hög lön eftersom det är ansvarsfullt och kräver stor arbetsinsats. Men för att jag skall anstränga mig måste skatten sänkas.

· Även om jag kan sätta in hela barnbidraget på banken så måste jag av rättviseskäl få lika mycket som den familj som lever på existensminimum.

Det som förvånar mig mest är att politikerna inte verkar inse vilket ansvar de har för att dämpa den snabba temperaturökningen av vår jord. Inför varje beslut som tas bör de tänka på hur det påverkar miljön. Exempelvis borde de tänka på vad inkomstökningen kommer att användas till när värnskatten tas bort. Hade det kanske varit bättre för miljön om de förlorade skattepengarna kunnat användas till ökad bemanning inom vården och äldreomsorgen?

Politikerna måste sluta fatta beslut som medför ökade inköp av konsumtionsvaror och ökat resande, om de vill att våra barn och barnbarn skall få leva under lika goda förhållanden som vi gjort.

BN

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut