Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare: Politiken som är roten till orättvisorna

Måste haka på insändaren ”Politikerna företräder de välbeställda”, Norran den 9 januari. Samma dag kunde man på text-tv läsa att förtroendet för regeringen och januariavtalet är väldigt lågt där sex av tio tycker att politiken är ganska eller mycket dålig, bara en av tio tycker att den är bra.

Jag delar insändarens åsikter att de flesta reformer som genomförts under lång tid, säkert i fler decennier, i huvudsak har gynnat de välbeställda. Skattesänkningarna har nog varit bra för stora grupper, även låginkomsttagare, men de som har tjänat överlägset mest är de med högre inkomst.

Rot-avdraget är så utformat att du ska vara villaägare eller äga en bostadsrätt för att kunna nyttja avdraget, är man dessutom gift får man göra dubbla avdrag. Det innebär att en familj kan göra avdrag med 100 000 kronor per år för att reparera sin villa.

Eftersom de flesta bostadsrätter underhålls av bostadsrättsföreningen blir det sällan så stora summor för egna reparationer att man kan nyttja rot-avdraget fullt ut. Fåtalet som kan det är naturligtvis ägarna till de dyraste bostadsrätterna. Rot-avdraget har dessutom bidragit till att driva upp priserna för hantverkare, särskilt nu när det har varit högkonjunktur.

Samtidigt som de redan välbeställda kan öka sina förmögenheter sliter många inom vården till låga löner och med tungt arbete. Hur kan politikerna tillåta sådana orättvisor? Undra på att förtroendet minskar och att extrempartier får luft under vingarna.

GRJ

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut