Foto: Torbjörn Enmark

Insändare: Nu står vi där utan buss

För de byar som ligger mellan Bureå och Lövånger, öster om E4:an, finns ingen busstrafik efter den stora omläggningen. Det här berör exempelvis Burvik, Bäck och Risböle. Dessa byar hade tidigare en tur på morgonen och en på eftermiddagen som gav skoleleverna resmöjlighet.

För grundskoleeleverna har nu en särskild skolbuss inrättats. Gymnasieeleverna är lämnade utan resmöjlighet med buss. Innan omläggningen kunde gymnasieelever åtminstone ta sig hem med eftermiddagsbussen, nu blir de hänvisade till föräldrar och hjälpsamma grannar.

Bidrag till resor på egen hand eller inackorderingsbidrag löser inte problemet. Att själv köra exempelvis moped fram till en bussförbindelser fungerar nu, men inte i vinter. Även om inackorderingsbidraget vore mer ekonomiskt generöst är inte alla gymnasieelever och föräldrar mogna för inackordering.

Förslag till lösningar:

· Återinrätta eftermiddagsturen (klockan 16.15).

· Se över möjligheten att kombinera skolskjutsen till Bureskolan med de behov som gymnasieeleverna har.

· Låt gymnasieeleverna åka taxi som ansluter till bussturerna i Bureå.

Vi missunnar inte de som bor i stan eller i andra större orter en utbyggd busstrafik, men detta får inte ske på bekostnad av att vi förlorar den enda busstur som vi haft.

Bybor utan bussförbindelser

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut