Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare: Nu ska en bantad stat ge näringslivet stöd

Nu vill inte näringslivet slippa ingripanden från stat och kommun längre. Istället är det dagliga rop på stöd i coronans namn. Det är begripligt.

Problemet är bland annat att den gemensamma sektorn under ett femtontal år urholkats med sju jobbskatteavdrag under den borgerliga tiden och fortsatt svältkur under nuvarande regim, bland annat med krav från Centerpartiet och Liberalerna om slopad värnskatt för de med högst inkomst. Den gemensamma sektorns andel av BNP har sjunkit från 60 till 50 procent från mitten av 1990-talet

Propagandan mot den offentliga sektorn har varit massiv och tyvärr framgångsrik i årtionden. Valfrihet och vinstmöjligheter i privata företag har varit det viktiga och lett till att skattepengar gått till miljardvinster istället för att användas till skola och omsorg. Propagandan mot den offentliga sektorn har beskrivit den som den ofantliga sektorn.

Nu är det tyst med den beskrivningen. Nu ska det offentliga stödja företag och verksamheter i bransch efter bransch. Svara för permitteringslöner, sjukskrivningar och givetvis hålla vård och omsorg samt samhällsberedskap på toppnivå.

Visst, okej. Men må vi lära oss något av historien när coronan är bakom oss. En sak borde vara given. Urholka inte den gemensamma offentliga sektor som nu skett under årtionden. När kraven nu ställs att det ska mjölkas ut allt mer från det gemensamma måste vi minnas att om kon får allt mindre och sämre mat blir det omöjligt att kräva mera mjölk av henne.

Tomas Marklund, Skellefteå

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut