Foto: Lars Eriksson

Insändare: Nu förstör ni det bevarandevärda – igen

Även järnvägsstationen måste förstöras. I Uppsala, Gävle och Umeå går det utmärkt att kombinera snabbtåg med att behålla en gammal station. Inte i Skellefteå. Stationen är nämligen bevarandevärd.

Under året som gått har fyra enligt museet bevarandevärda hus fått rivningstillstånd i kommunen. Bra gjort byggnadsnämnd och fullmäktige. Eniga från höger till vänster om att maximal vinst går före invånarnas miljö.

Flanören

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut