Foto: Pär Lindström

Insändare: Nu breder mörkret ut sig i kommunen

Nu tändas inte ljusen i vårt Samarkand.

Helt mörka svarta lyktor visar inte vägen fram.

Man snubblar på gropar som inte kommunen skött om.

Man ropar ifrån staden: kom och titta kom, kom, kom.

I staden byggs det höghus och batterifabrik.

Parkeringshus och gator så inget blir sig likt.

Idéer finns i massor att lägga pengar på.

Men lyse ute på landsbygden det kan ju inte gå.

ML

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut