Andreas Löwenhöök.
Andreas Löwenhöök. Foto: Lars Eriksson

Insändare: Norrbotniabanan – varför tar inte Andreas Löwenhöök debatten?

I samband med vistelser i Mellansverige har jag upplevt att det finns en aktivt negativ inställning till Norrbotniabanan. Kanske var det på grund av den inställningen vi kunde höra DN:s Hanne Kjöller i ”Godmorgon, världen!” säga att pengar borde gå till järnvägar i söder och inte till Norrbotniabanan.

Vi har framför allt hört moderater uttalat sig hånfullt mot järnvägen här uppe. Moderaten Andreas Löwenhöök tar inte debatten i partiet. Vad har vi politiker till som inte står upp för sin bygd?

Att dagens regering beslutat att bygga järnvägen och att planeringen har satts igång, tycks ha fått många att tro det är klart, men det är naivt. När som helst kan en moderatstyrd regering tillträda och vad kommer den att göra?

Okunnigheten och fördomarna om Norra Norrland är ofta större än vad vi här uppe tror, detta gäller i synnerhet Norrbotniabanan. Därför är det viktigt att all opinion här i norr påtalar vikten av banan och motiverar den skarpare.

Vi i norr står för en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt och levererar el, malm, skog och mycket annat. Järnvägen är inte endast till för transporter av gods. Den berör dessutom cirka en halv miljon människor.

EU vill ha Norrbotniabanan och det borde vara påtryckningar nog för att påskynda bygget.

ÅBM

Svar direkt

Norrbotniabanan är av avgörande betydelse för hela Sveriges utveckling och tillväxt. Som moderat företrädare i Norrbotniabanegruppen, som leder påverkansarbetet kring Norrbotniabanan, har jag på olika sätt lyft fram detta viktiga projekt. Både internt i mitt parti och i olika externa forum och kanaler.

Men vi måste fortsätta med påverkansarbetet, alla politiker i norr oavsett partifärg. För oavsett vad enskilda skribenter på Norrans insändarsida skriver så är Norrbotniabanans främsta motståndare okunskapen om norra Sverige och dess potential.

Dessvärre ser vi nu hur byggstarten för Norrbotniabanan, från Umeå/Dåva, har skjutits fram till efter 2024. Detta trots S/MP-regeringens fagra löften om att banan skulle påbörjas redan under förra mandatperioden.

Jag lovar, oavsett färg på regering, att fortsätta mitt idoga arbete för en seriös finansiering av Norrbotniabanan. Jag lovar även att alltid stå upp för Skellefteå och Norrland genom att exempelvis motarbeta alla Norrlandsfientliga skatter på avstånd, som drabbar oss i norr hårdare än någon annanstans i Sverige.

Andreas Löwenhöök, Moderaterna, oppositionsråd i Skellefteå kommun

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut