Foto: Lars Eriksson

Insändare: Norran misstänkliggör kommunens byggsiffror

Norran måste bli bättre på att skriva om allt fantastiskt som händer i den här kommunen. Just nu byggs ett höghus i trä som väcker uppseende långt utanför Sveriges gränser. Vad gör då Norran av detta den 1 februari?

Jo, man ägnar tre helsidor åt att misstänkliggöra den redovisning som sker. Stort nummer görs av en siffra ”drygt 30 miljoner” från ett partneringmöte. Dessa möten kan liknas vid en förhandling där entreprenören och kommunen synar varandras siffror utifrån den upphandling som är gjord. Dessa förhandlingar sker kontinuerligt. Alltså vid många tillfällen över tid.

Norrans journalist väljer att ta en av entreprenörens siffror (önskat belopp) vid ett tillfälle och presenterar det som fakta. Därefter intervjuas personer i ansvarig ställning som inte säger sig känna igen siffran. Inte konstigt eftersom partneringsförhandlingar sker kontinuerligt.

När Fredrik Nilsson förtydligar vad det handlar om och betonar att kommunen inte automatiskt godtar entreprenörens siffror. Då läggs den kommentaren allra sist på tredje helsidan. Längst ned.

Att Skellefteå gör denna satsning i trä kommer att få betydelse för andra som ska välja trä till större byggnationer. Inte bara nationellt utan även internationellt. Visst är det lite futtigt av en lokaltidning att då basera tre helsidor på en missuppfattning.

Catrine Arvidsson, Skelleftehamn

Svar direkt

Norran både redovisar och granskar. Sedan i oktober 2018 så har vi haft minst tio större bildreportage om vad som händer på platsen, plus en mängd annat material om det som sker på och runt det tidigare busstorget. Men vi måste också ställa frågor.

Det kom till vår kännedom att det i ett protokoll från den 27 juni 2019 sades att man låg minus 34,7 miljoner kronor. Vid mötet informerade kommunens projektledare om det ekonomiska läget och att det summerades med ”Styrgruppen allvarligt bekymrade över läget. Olika alternativ för att komma i balans.” I september berättade kommunen att projektet låg nio miljoner kronor back. I ett protokoll något senare nämns minus 39 miljoner kronor.

Det är vårt jobb att be dem som rimligen ska sitta med kunskap att berätta om varför siffrorna skiljer sig så kraftigt åt, vilket vi har gjort.

Lars Andersson, tillförordnad ansvarig utgivare, Norran

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut