Foto: Torbjörn Enmark

Insändare: När Schtaan tar allt

I schtaan utökar man antalet bussturer – på landsbygden drar man in bussturer.

I schtaan har man råd att ha belysningen tänd, även vid fullt dagsljus – på landsbygden släcker man ner så många gatlysen som möjligt.

I schtaan finns det nyasfalterade vägar – på landsbygden får man stå ut med grusvägar som tvättbrädor eller asfalt som ser ut som en knölval.

I schtaan kan man åtnjuta kommunalt avlopp mot en liten kostnad – på landsbygden ålägger man by efter by med stränga regler om avlopp, även om de fungerar och ligger långt från vattendrag.

I schtaan har de plogbilar och traktorer som plogar när det snöar – på landsbygden händer det att vi får en snökanon med upp till en meter snö så vi inte tar oss till våra jobb på åtskilliga dagar.

Det är stor skillnad mellan schtaan och landsbygden och då har jag ändå inte tagit upp viktiga servicefunktioner som affärer, bank- och postkontor som läggs ner allt eftersom.

Det heter att hela Sverige skall leva och att landsbygden skall leva, men det verkar inte så.

Vart är vi på väg

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut